Vanaf donderdag 8 december is de nieuwe uitkijktoren van Natuurmonumenten in De Onlanden open voor publiek. De vijfentwintig meter hoge toren rijst op uit een van de houtwallen op het Beeld, aan de zuidkant van het gebied. De uitkijktoren heeft drie verschillende platforms, die een spectaculair uitzicht bieden over het natuur- en waterbergingsgebied en de ‘skyline’ van Groningen. De toren is via een korte wandeling bereikbaar vanaf de parkeerplaats aan de Noorddijk in Peize.

Donderdag 30 november 2017 organiseert DroneHub Groningen Airport Eelde (GAE) het DronEvent. Hét event over de laatste ontwikkelingen op het gebied van drones. Wij tonen u de drone-toepassingen waar wij aan werken. Astronaut André Kuipers vertelt over de kansen die hij ziet voor drones. De Engelse Craig Cooper gaat in op nieuwe banen die ontstaan door drones. Werkgelegenheid die we ons nu nog niet kunnen voorstellen! Ontdek de mogelijkheden van drones én de DroneHub GAE voor uw eigen bedrijf. 
 
Programma

10:15 uur

Inloop

10:45 uur

Welkom door Drentse gedeputeerde Henk Brink

11:00 uur

André Kuipers over zijn ruimtevaartavontuur en drones

12:00 uur

Craig Cooper over paradigm shifts en het wegnemen van angst voor innovatie

12:30 uur

Lunch

13:30 uur

Presentaties over kansen van dronetoepassingen voor en door ondernemers en studenten

14:30 uur

DroneHub GAE voor u

15:00 uur

Netwerkborrel

16:00 uur

Einde


Aanmelden
Tot 27 november 2017 kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. Kent u iemand die het DronEvent niet mag missen én die ook als partner interessant is voor de DroneHub GAE? Dan is uw relatie van harte welkom! Toegang is gratis.
De voertaal is Nederlands. De presentatie van Craig Cooper is in het Engels.

Let op! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol=vol!

Meer informatie

Voor meer informatie over het event kunt u contact opnemen met Annette Kremers.


Het college van B&W wil een veilige fietsoversteek voor de nieuwe Fietsroute Plus langs de Helperzoom. Onderzoek wijst uit dat een fietsoversteek waarbij fietsers voorrang moeten verlenen aan het gemotoriseerd verkeer daarvoor de beste garantie biedt. Voor de aanleg van de Fietsroute Plus moeten in totaal 8 bomen worden gerooid. Er vindt ruime compensatie plaats: er worden 28 bomen geplant. 

Drentse taferelen keren weer in Norg en Westervelde. Donderdag 9 november komen schapen (tijdelijk) terug op de putbrink aan de Peesterstraat in Norg.

Op een later moment worden ook schapen op de brink in Westervelde ingezet. Boermarke Norg Oosteind, gemeente Noordenveld en Landschapsbeheer Drenthe zetten zich hiermee in om de brinken duurzaam te beheren. Het gras blijft kort en de schapenmest zorgt voor goede voeding voor de bomen. De Boermarke plaatst een tijdelijk raster om de Schoonebeker schapen van Jan Dalmolen uit Westervelde op de brink te houden.

Brinken zijn een kenmerkend onderdeel in veel Drentse dorpen. Brinken zijn vermoedelijk rond de 12de eeuw ontstaan en kenden eertijds vele sociale en doelmatige functies. Vroeger waren het ook verzamelplaatsen voor vee. Schapen, koeien of paarden werden er bijeen gedreven. Later dienden de brinken als ontmoetingsplek voor dorpsbewoners en werden er markten en feesten gehouden, en zelfs was het als ‘goedkope bouwgrond’ gebruikt om er scholen of zelfs zuivelfabrieken te bouwen.

Samen
Het tijdelijk terugbrengen van de schapen op de brinken is onderdeel van de pilot ‘Landschap onderhouden we samen’. In deze pilot werken Landschapsbeheer Drenthe, de gemeente Noordenveld en Boermarken samen met bewoners- en vrijwilligersgroepen en grondeigenaren om de biodiversiteit in een gebied te verhogen.

In een netwerk worden ervaringen uitgewisseld, wordt samengewerkt en vindt afstemming van activiteiten en werkzaamheden plaats. De pilot Het landschap onderhouden we samen wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de provincie Drenthe, Regio Groningen Assen en de gemeente Noordenveld.

 

Regio Groningen-Assen