De Spitsbattle van Groningen Bereikbaar is gewonnen door de studenten Mera Hofstra, Romy Vlegels, en de scholieren Timo Hakvoort en Jesse van der Zeijden. Hun oplossingen voor minder volle bussen en treinen in de Groningse ochtendspits gingen alle over het aanpassen van de roosters op school, waardoor minder scholieren en studenten in de ochtendspits op weg zijn. Daarmee wonnen zij 444 euro. Groningen Bereikbaar gaat met de onderwijsinstellingen in gesprek om deze oplossingen uit te voeren. 

De winnaars presenteerden alle drie een oplossing voor anders roosteren, op verschillende manieren uitgewerkt. De oplossing van Mera Hofstra, student Social Studies aan de Hanzehogeschool Groningen, is om de verplichte lessen voortaan in de middag te houden en de niet verplichte lessen zoals hoorcolleges in de ochtend. Nu hebben zij en haar medestudenten geen andere keuze dan tijdens de spits te reizen omdat de verplichte lessen om half 9 beginnen. Hiernaast is haar idee om de niet verplichte hoorcolleges op te nemen en deze opnames beschikbaar te maken voor studenten.

Timo Hakvoort en Jesse van der Zeijden, beiden 4 VWO-leerling van het Gomarus College, hebben een nieuw rooster ontworpen voor hun school: alle lessen beginnen na 10 uur. Door te werken met blokuren van 50 en 40 minuten, dus aaneengesloten lessen in hetzelfde vak, zullen leerlingen niet later uit zijn. Het tweede lesuur kan 10 minuten korter, omdat geen tijd verloren gaat aan het wisselen van lokaal. Daarnaast kunnen docenten vergaderen voor 10 uur ‘s ochtends. Met deze oplossing kunnen alle leerlingen van het Gomarus College na de spits naar school reizen.

Romy Vlegel, student Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen, maakt onderscheid tussen studenten die buiten Groningen wonen en studenten die in Groningen wonen. De groepsindeling en roosters worden afgestemd op deze groepen: studenten die buiten Groningen wonen, worden in dezelfde groep(en) ingedeeld en hebben zoveel mogelijk aaneengesloten uren les na de ochtendspits. Studenten die in Groningen wonen hebben ook lessen tijdens de spits, zij kunnen met de fiets naar hun schoollocatie komen.

Duurzame gedragsverandering
De drie winnaars van de Spitsbattle werden op donderdag 18 mei gekozen tijdens de derde Onderwijsdag Bereikbaarheid. Zeven genomineerden pitchten daar hun oplossing voor jury en publiek. De jury lette niet alleen op originaliteit en uitvoerbaarheid. Ook vonden de juryleden het belangrijk dat de voorgestelde oplossingen een duurzame verandering van gedrag mogelijk maken. Door slim te roosteren gaan de winnende oplossingen volgens de jury niet ten koste van de onderwijstijd, terwijl wel minder scholieren en studenten in de ochtendspits reizen.

Spitsbattle
In april daagde Groningen Bereikbaar studenten, scholieren, docenten en andere medewerkers van Groningse onderwijsinstellingen uit om een oplossing te bedenken voor het volle OV in de ochtendspits. Het liefst een oplossing die snel in te voeren is in Groningen, bijvoorbeeld op de school van de inzender. Groningen Bereikbaar ontving 82 inzendingen. De ideeën varieerden van andere lestijden, aanpassingen in de dienstregeling van de bus, aanpassingen aan het studentenreisproduct, plannen voor leen- en OV-fietsen en beloningssystemen om het OV in de ochtendspits te mijden. Ook kwamen ideeën binnen om de capaciteit van de bus en trein beter te benutten, zoals voorstellen voor minder zitplaatsen.

Alle Ingezonden ideeën worden voorgelegd aan de onderwijsinstellingen en vervoerders. Als zij oplossingen willen uitwerken en uitvoeren, stelt Groningen Bereikbaar onder voorwaarden geld en mankracht beschikbaar.

Onderwijsdag Bereikbaarheid
Op 18 mei hield Groningen Bereikbaar in samenwerking met de grote onderwijsinstellingen in Groningen voor de derde keer de Onderwijsdag Bereikbaarheid. Daar lieten ze zien wat het afgelopen jaar is bereikt op het gebied van bereikbaarheid voor zowel werknemers als voor scholieren.

Beter Benutten
De Spitsbattle is onderdeel van het pakket Beter Benutten in de Regio Groningen-Assen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in onze regio over weg, water en spoor te verbeteren. De uitvoering van het thema Onderwijs & Bereikbaarheid is in handen van Groningen Bereikbaar.

 

Op 11 mei 2017 is de viering van het 20 jarig bestaan van Regio Groningen-Assen feestelijk gestart met een ontbijt sessie. Een mijlpaal omdat het de enige regio in Nederland is die in 1996 vanuit vrijwillige samenwerking is opgericht en in 2017 nog steeds bestaat. De regio is uitgegroeid naar een volwaardige netwerkorganisatie waar bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties volop in meedraaien. De regio is trots op de successen die zijn behaald, zoals de ontwikkeling van een integraal verkeer en vervoersysteem met P&R locaties rondom de stad Groningen en de ontwikkeling van fietsroutes plus. Ook de investeringen in kwaliteit van het gebied, de afstemming over het bouwen van woningen en de aanleg van bedrijventerreinen, is een belangrijk resultaat van de samenwerking. De impulsen aan Regionale en Innovatieve Projecten dragen bij aan de regio als economische motor van Noord-Nederland.

Voorzitter Fleur Gräper-van Koolwijk omschreef het als volgt: "20jaar Regio Groningen-Assen: Waar kinderen pas vanaf 21 volwassen zijn, geldt dat de regio dit al heel lang is. We zijn de afgelopen 20 jaar door slimme samenwerking er goed in geslaagd om de regio te versterken, Beter Bereikbaar te houden, leefbaar te houden en de economie verder aan te jagen. Ik weet zeker dat dat ook de komende 20 jaar nog volop gaat gebeuren."

Directeur Hans Poll gaf een inspirerend betoog over de kracht van Noord-Nederland, van Regio Groningen-Assen en wat nodig is om dit te behouden en verder uit te breiden.

Een geslaagde ontbijtsessie waarin nut en noodzaak van de regio werd bevestigd. Het was, en is nog altijd goed wonen, goed werken en goed leven in Regio Groningen- Assen. .

Wat is Regio Groningen-Assen?
Al 20 jaar werken 2 provincies (Groningen en Drenthe) en 12 gemeenten (Assen, Tynaarlo, Haren, Groningen, Bedum, Winsum, Leek, Zuidhorn, Ten Boer, Slochteren, Noordenveld, Hoogezand-Sappemeer) samen aan de problematiek van overmorgen. Nationaal gezien is dit een unieke samenwerking op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Vanaf de start met dezelfde deelnemers en de laatste 5 jaar met een grote rol voor stakeholders in het netwerk (bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties).

Regio Groningen-Assen kenmerkt zich door bruisende steden in een landschap voor fijnproevers. Bijna 70% van de inwoners in Noord-Nederland heeft wekelijks een interactie met de regio: werken, wonen, school, ziekenhuis, opleiding of gewoon drinken van kopje koffie. 

De regio heeft van verschillende personen een felicitatie via een selfie vlog mogen ontvangen. Deze zijn gemonteerd tot de volgende selfie film.

Voor meer informatie over Regio Groningen-Assen: http://regiogroningenassen.nl/over-rga

 

Op de e-bike naar het werk fietsen, steeds meer mensen doen het. Vandaag, donderdag 18 mei, is de e-bikeactie Stap op en Probeer Westerkwartier officieel van start gegaan. Wethouder Henk Bakker (Gemeente Zuidhorn) heeft de eerste werknemers die meedoen aan deze actie in het zonnetje gezet.

Gratis een e-bike uitproberen
Werknemers in het Westerkwartier mogen een week lang gratis een e-bike uitproberen. Bij diverse fietsenhandelaren in het Westerkwartier staan speciale Stap op en Probeer-e-bikes klaar. Gemeenten hopen dat het goed bevalt en dat men vaker op de fiets of e-bike naar het werk gaat.

Henk Bakker, zelf fervent fietser: ‘De e-bike kan voor het woon-werkverkeer een prima alternatief voor de auto zijn. Met deze actie willen we mensen de e-bike zelf laten ervaren. We weten door andere fietsacties dat in het Noorden een fietsafstand van 10-20 kilometer naar het werk niet ongebruikelijk is. Door de e-bike komt bijvoorbeeld ook de stad Groningen voor meer mensen binnen fietsafstand. Daar is iedereen blij mee. Dat snap ik ook, je komt lekker fris aan op het werk, het is ontspannend om te fietsen en je staat in de avondspits niet in de file richting Groningen. En het is beter voor het milieu! Veel bedrijven in onze regio werken hard aan verduurzaming van bijvoorbeeld hun productieproces en mobiliteit. Samen met hen brengen we deze actie onder de aandacht bij werknemers.’

Op dit moment zitten op de e-bikes: Sander de Jonge (Koopman TransMission), Sjoukje de Windt (Beter Bio), Hans Boelens (Gemeente Leek) en Roelof-Jan Veenstra (Telecom Service). Hun fietservaringen worden binnenkort gedeeld via Facebook (@ebikeWesterkwartier). Mensen die ook een e-bike willen uitproberen kunnen voor meer informatie kijken op www.Stap-op-en-probeer-Westerkwartier.nl.

Het eerste gedeelte van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen wordt eind dit jaar aangelegd. De provincie Groningen reserveert hier ruim twee miljoen euro voor. Het gaat om het gedeelte van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal tussen de Van Ketwich Verschuurlaan in de stad Groningen en de Witte Molen in Haren. Eind dit jaar vinden ook werkzaamheden plaats aan de kades van het Noord-Willemskanaal. De provincie grijpt deze gelegenheid aan om gelijk ook het fietspad aan te pakken. Het fietspad tussen Groningen en Assen wordt vier meter breed en uitgevoerd in beton.

Voorbeeldproject
De fietssnelweg tussen Groningen en Assen moet voor de provincies Groningen en Drenthe een voorbeeldproject worden, waar het Noorden trots op kan zijn. De fietsroute wordt een aanvulling op het bestaande fietsnetwerk en moet aansluiten op P+R's en andere knooppunten en roures in de binnenstad van Assen en Groningen. 

Bereikbaarheid
De fietssnelweg draagt bij aan verschillende ambities van Groningen en Drenthe. De snelle fietsvrebinding zorgt voor een goede bereikbaarheid van de Regio Groningen-Assen. Een goede bereikbaarheid draagt ook bij aan de economische ontwikkeling in onze regio. De fietssnelweg is onderdeel van het pakket Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in onze regio over weg, water en spoor te verbeteren.

Een groot aantal fietsers in Groningen is donderdag 18 mei tijdens de nationale ‘Fiets naar je Werk Dag’ verrast met een koek. Het presentje werd uitgedeeld door mascotte Kubie van Groningen Bereikbaar. De samenwerkingsorganisatie stimuleert het gebruik van de fiets naar de stad en greep deze dag aan om fietsers te bedanken. Dit gebeurde ter hoogte van Lewenborg, op de zogenaamde Fietsroute Plus tussen Groningen en Ten Boer. Veel forenzen en scholieren maken gebruik van deze nieuwe fietssnelweg.

Door de opkomst van de (high speed) e-bike wordt de fiets steeds geschikter als alternatief voor de auto. Groningen Bereikbaar heeft verschillende stimuleringsmaatregelen en motiveert mensen de fiets te pakken. Zo werkt de organisatie samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om werknemers en studenten te interesseren voor de fiets. Verschillende lokale rijwielhandelaren hebben kortingsafspraken gemaakt met Groningen Bereikbaar voor de aanschaf van fietsen en e-bikes. De kortingsactie is te vinden op www.groningenbereikbaar.nl. Fietsers verschijnen fit en energiek op het werk en op school en helpen de stad bereikbaar te houden.

De Fietsroute Plus naar Ten Boer is een populaire route die eerder dit jaar in gebruik is genomen. Op een aantal drukke fietsverkeerroutes heeft de provincie Groningen comfortabele fietspaden aangelegd. Ze verbinden de omliggende dorpen Ten Boer, Zuidhorn en Bedum met de Groninger binnenstad. Ook naar Winsum is zo’n brede en veilige fietsroute gepland. Deze fietspaden kunnen grote stromen fietsverkeer aan en ze zijn ook geschikt voor snelle e-bikes. Na de zomer start de provincie met de aanleg van een fietssnelweg tussen Groningen en Assen.

 

Hoe zorgen we ervoor dat de bussen en treinen in en rond Groningen minder vol zitten in de ochtendspits? Die vraag legt Groningen Bereikbaar voor aan een grote groep reizigers in de spits: scholieren, studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen. Tijdens de Spitsbattle in de maand april kunnen zij hun oplossing indienen om het openbaar vervoer in de ochtendspits te ontlasten. De 3 winnaars ontvangen €444,- Alle goede ideeën maken daarnaast kans op een financiële bijdrage om het idee uit te voeren.

In de ochtendspits in en richting Groningen is het druk in bus en trein. Een groot deel van deze reizigers zijn scholieren en studenten. De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg en het stationsgebied gaan de komende jaren voor extra drukte zorgen op de weg en in het openbaar vervoer.

Studenten en scholieren

Samen met onderwijsinstellingen en vervoerders in Groningen zet Groningen Bereikbaar projecten op om de ochtendspits in het openbaar vervoer te ontlasten. Denk bijvoorbeeld aan projecten om het gebruik van de e-bike te stimuleren. Met de Spitsbattle hoopt Groningen Bereikbaar ook oplossingen van scholieren en studenten binnen te halen. Als 'grootgebruikers' van het openbaar vervoer in de ochtendspits kunnen zij wellicht nieuwe oplossingen bedenken voor deze doelgroep.

Beter Benutten

De Spitsbattle is onderdeel van het pakket Beter Benutten in de Regio Groningen-Assen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in onze regio over weg, water en spoor te verbeteren. De uitvoering van het thema Onderwijs & Bereikbaarheid is in handen van Groningen Bereikbaar.

 

 

Regio Groningen-Assen