De Regio Groningen-Assen

Ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen stoppen niet bij gemeente- of provinciegrenzen. Vanuit dat besef is in 1996 de samenwerking Regio Groningen-Assen ontstaan. Twaalf gemeenten en twee provincies werken samen aan de onderwerpen wonen, werken en mobiliteit. Sinds de start van de samenwerking is de context aanzienlijk veranderd, maar de betekenis van en het perspectief voor Regio Groningen-Assen zijn blijvend. De verwachting is dat Regio Groningen-Assen ook de komende decennia een groeiende bevolking kent. De concentratie van werk, opleiding en voorzieningen zet zich door. De werkgelegenheid zal zich vooral concentreren in beide steden, waardoor de dagelijkse pendel naar de steden toeneemt en dat stedelijke voorzieningen beter bezocht worden. De invloedssfeer van de steden groeit naarmate het landelijk gebied krimpt. De sociaal-demografische ontwikkelingen trekken zich weinig aan van de bestuurlijke regio. Het gaat om één complementair, samenhangend functionerend systeem met de steden als kloppend hart. Voor de gehele Noordelijke regio neemt het belang van een gezond economisch kerngebied verder toe. Daarmee blijft de betekenis van de ontwikkeling van Groningen-Assen onveranderd groot. In 2013 heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen dit in de Regiovisie 'Veranderende context, blijvend perspectief' vastgelegd.

kaart regio gron assen kernen.pdfDrie speerpunten

Het benutten en uitbouwen van de economische kansen en behouden en versterken van de gebiedskwaliteiten zijn de doelen van de regionale samenwerking. Vanuit drie speerpunten wordt hieraan gewerkt:

  1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen.
  2. De interne samenhang tussen steden en regio versterken.
  3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

Uitvoeringsprogramma

Regio Groningen-Assen werkt aan een ambitieus programma. De opgaven worden door de deelnemers zelf uitgevoerd. Jaarlijks storten de deelnemers een bijdrage in een regiofonds. Hieruit worden de cruciale regionale projecten (mede) gefinancierd. Het investeringsprogramma van Regio Groningen-Assen bedraagt tot en met 2020 zo’n € 100 miljoen. Jaarlijks stelt de Stuurgroep een uitvoeringsprogramma vast.

Vrijwillige samenwerking, niet vrijblijvend

Bijzonder aan de regionale samenwerking is dat deze vrijwillig van aard is. Hieruit blijkt dat de gemeenten en provincies zelf de noodzaak van een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling inzien. De betrokken overheden durven over hun eigen grenzen heen te kijken en realiseren zich dat bij grensoverschrijdende thema’s het regionale belang zwaarder weegt. De afspraken over de hoofdlijnen van de samenwerking, de organisatie, de uitvoering en de financiële aspecten zijn vastgelegd in een convenant. Het huidige convenant is in 2015 vastgesteld en loopt tot en met 2030. Deelnemers kunnen naar aanleiding van elke evaluatie besluiten tot wijziging van het convenant, tot verlenging van zijn werkingsduur dan wel tot beëindiging van het convenant.

Organisatie

De Stuurgroep Regio Groningen-Assen bewaakt de strategie die is vastgelegd in de Regiovisie en de gemaakte samenwerkingsafspraken. Regio Groningen-Assen werkt in de planvorming en in de uitvoering veel samen met andere organisaties, zoals bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, waterschappen, natuurorganisaties en het maatschappelijk middenveld in de regio.

Deelnemers

De deelnemers van Regio Groningen-Assen zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.

Stuurgroep Regio Groningen-Assen

F. (Fleur) Gräper- van Koolwijk

F. (Fleur) Gräper- van Koolwijk

Gedeputeerde Provincie Groningen

Voorzitter

C. (Cees) Bijl

C. (Cees) Bijl

Gedeputeerde Provincie Drenthe

Vice-Voorzitter

F. (Frank) de Vries

F. (Frank) de Vries

Burgemeester Gemeente Ten Boer
F. (Fred) Stol

F. (Fred) Stol

Wethouder Gemeente Zuidhorn
R. (Roeland) van der Schaaf

R. (Roeland) van der Schaaf

Wethouder Gemeente Groningen
H. (Henk) Kosters

H. (Henk) Kosters

Wethouder Gemeente Noordenveld
H.A. (Harmke) Vlieg

H.A. (Harmke) Vlieg

Wethouder Gemeente Assen
B. (Ben) Plandsoen

B. (Ben) Plandsoen

Wethouder Gemeente Leek
E. (Erik) Drenth

E. (Erik) Drenth

Wethouder Gemeente Hoogezand-Sappemeer
JJ. (Jan Jakob) Boersma

JJ. (Jan Jakob) Boersma

Wethouder Gemeente Slochteren
P. (Pieter) van Veen

P. (Pieter) van Veen

Burgemeester Gemeente Haren
J.W. (Jan-Willem) van de Kolk

J.W. (Jan-Willem) van de Kolk

Wethouder Gemeente Bedum
N. (Nina) Hofstra

N. (Nina) Hofstra

Wethouder Gemeente Tynaarlo
H. (Harmannus) Blok

H. (Harmannus) Blok

Wethouder Gemeente Winsum
E. (Eelco) Eikenaar

E. (Eelco) Eikenaar

Gedeputeerde Provincie Groningen
H. (Henk) Brink

H. (Henk) Brink

Gedeputeerde Provincie Drenthe
J. (Joost) van Keulen

J. (Joost) van Keulen

Wethouder Gemeente Groningen
A. (Albert) Smit

A. (Albert) Smit

Wethouder Gemeente Assen
P. (Paul) de Rook

P. (Paul) de Rook

Wethouder Gemeente Groningen
Regio Groningen-Assen