In de regio werken overheden samen met ondernemers en onderwijsinstellingen om visie en ambities te realiseren. Eén van de speerpunten hierbij is het ontwikkelen van het economische kerngebied. Als aanjager hiervoor heeft de Regio Groningen-Assen het Economisch Platform in het leven geroepen. Het Economisch Platform heeft als doel de economische ontwikkeling van de regio te stimuleren met een compacte agenda en concrete acties. In het platform werken ondernemers, onderwijs en overheid samen, waarbij een kerngroep van ondernemers de agenda bepaalt. Het Economisch Platform bewijst vooral zijn waarde als netwerkorganisatie in de regio die de deelnemers inspireert, verbindt en aanzet tot nieuwe initiatieven.

Het bedrijfsleven neemt hierin nadrukkelijk het voortouw. Een kerngroep van ondernemers denkt actief mee ten aanzien van agenda, onderwerpen en projecten. In deze kerngroep zitten de volgende deelnemers: Peter Scheij(Rabobank), Ton Driessen (Resato), Ralph Steenbergen (NESK), Harrie Bulthuis (Cimmaron Marketing), Joop Boertjens (Boertjens Advies). Op initiatief van de ondernemers zijn bijeenkomsten georganiseerd rondom de thema's: exportkansen naar Noord-Duitsland, financieringsvraagstukken voor MKB en start-ups, kiezen voor techniek en inclusieve arbeidsmarkt.

Nieuwsbrief

Regio Groningen-Assen