In de visie 'veranderende context, blijvend perspectief' is de ambitie tot en met 2020 geformuleerd. De uitdaging is om met minder middelen, de juiste resultaten te behalen. De regio zet in op drie speerpunten. In het financieel meerjarenperspectief is tot en met 2020 een investeringsbudget van € 110 miljoen beschikbaar. Jaarlijks werkt de Stuurgroep dit uit in een uitvoeringsprogramma.

financieel meerjarenperspectief regio groningen assen

Regiofonds en spelregelkader

Om de gezamenlijke doelen te realiseren storten de regionale deelnemers jaarlijks een bijdrage van totaal € 6,65 miljoen in het regiofonds. De procedures voor financiële bijdrage uit het regiofonds zijn beschreven in het spelregelkader regiofonds. Het actuele spelregelkader vindt u hier.

Begroting en verantwoording

De Stuurgroep stelt ieder jaar een begroting op en legt jaarlijks verantwoording met een jaarrekening. Via de colleges worden deze aan raden en Staten gebracht. De actuele financiële documenten staan in de publicaties.

Regio Groningen-Assen