Volg de ontwikkelingen van Regio Groningen-Assen door je aan te melden voor de nieuwsbrief!

Naam(*)
Ongeldige invoer

Email(*)
Ongeldige invoer

Bericht(*)
Ongeldige invoer

Antispam
Ongeldige invoer

Heeft u niet gevonden wat u zoekt op onze website of wilt u meer weten over een bepaald onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met het Regiobureau Groningen-Assen. Hieronder vindt u onze contactgegevens of maak gebruik van het contactformulier.

050 - 3164289Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

bezoekadres: Oosterstraat 56 A [2e etage] Groningen
postadres: Postbus 610, 9700 AP Groningen

Het Programmabureau Regio Groningen-Assen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Binnen twee werkdagen zullen wij de melding behandelen en eventueel actie ondernemen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken.

Links en inhoud andere websites

De sites waarnaar Regio Groningen-Assen linkt worden door het Programmabureau regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Let op: Regio Groningen-Assen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Persoonsgegevens

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Gebruikersinformatie

Naast door u zelf verstrekte gegevens, verzamelen wij ook gegevens met betrekking tot het bezoek aan onze website. Op basis hiervan kunnen we de site verder aan uw behoeften aangepast worden. Dit gebeurt ondermeer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. De website van Regio Groningen-Assen slaat géén persoonlijke informatie op. Alle cookies die worden gebruikt ‘zijn anoniem’. Wij maken gebruik van Google Analytics om de website continu te kunnen verbeteren.

Copyright

Foto’s en teksten op deze site zijn in eigendom van het Programmabureau of van één van onze partners. Deze mogen na toestemming - mét naamsvermelding van de fotograaf/auteur- worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Wilt u een foto of tekst gebruiken, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor andere elementen (graphics enz.) van deze website geldt: copyright © Regio Groningen-Assen. Het (open source) content management systeem dat gebruikt wordt heet Joomla! en wordt geleverd door Silverstone Studio.

Contact

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen of laten verwijderen. U kunt dit schriftelijk melden bij het programmabureau Regio Groningen-Assen, Postbus 610, 9700 AP, Groningen of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het Regiobureau Groningen-Assen coördineert, ondersteunt en begeleidt de netwerksamenwerking in het realiseren van de doelen uit de actualisatie Regiovisie. Onafhankelijk en kwaliteit zijn hierin de twee kernbegrippen.

De Regio Groningen-Assen

Ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen stoppen niet bij gemeente- of provinciegrenzen. Vanuit dat besef is in 1996 de samenwerking Regio Groningen-Assen ontstaan. Twaalf gemeenten en twee provincies werken samen aan de onderwerpen wonen, werken en mobiliteit. Sinds de start van de samenwerking is de context aanzienlijk veranderd, maar de betekenis van en het perspectief voor Regio Groningen-Assen zijn blijvend. De verwachting is dat Regio Groningen-Assen ook de komende decennia een groeiende bevolking kent. De concentratie van werk, opleiding en voorzieningen zet zich door. De werkgelegenheid zal zich vooral concentreren in beide steden, waardoor de dagelijkse pendel naar de steden toeneemt en dat stedelijke voorzieningen beter bezocht worden. De invloedssfeer van de steden groeit naarmate het landelijk gebied krimpt. De sociaal-demografische ontwikkelingen trekken zich weinig aan van de bestuurlijke regio. Het gaat om één complementair, samenhangend functionerend systeem met de steden als kloppend hart. Voor de gehele Noordelijke regio neemt het belang van een gezond economisch kerngebied verder toe. Daarmee blijft de betekenis van de ontwikkeling van Groningen-Assen onveranderd groot. In 2013 heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen dit in de Regiovisie 'Veranderende context, blijvend perspectief' vastgelegd.

kaart regio gron assen kernen.pdfDrie speerpunten

Het benutten en uitbouwen van de economische kansen en behouden en versterken van de gebiedskwaliteiten zijn de doelen van de regionale samenwerking. Vanuit drie speerpunten wordt hieraan gewerkt:

  1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen.
  2. De interne samenhang tussen steden en regio versterken.
  3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

Uitvoeringsprogramma

Regio Groningen-Assen werkt aan een ambitieus programma. De opgaven worden door de deelnemers zelf uitgevoerd. Jaarlijks storten de deelnemers een bijdrage in een regiofonds. Hieruit worden de cruciale regionale projecten (mede) gefinancierd. Het investeringsprogramma van Regio Groningen-Assen bedraagt tot en met 2020 zo’n € 100 miljoen. Jaarlijks stelt de Stuurgroep een uitvoeringsprogramma vast.

Vrijwillige samenwerking, niet vrijblijvend

Bijzonder aan de regionale samenwerking is dat deze vrijwillig van aard is. Hieruit blijkt dat de gemeenten en provincies zelf de noodzaak van een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling inzien. De betrokken overheden durven over hun eigen grenzen heen te kijken en realiseren zich dat bij grensoverschrijdende thema’s het regionale belang zwaarder weegt. De afspraken over de hoofdlijnen van de samenwerking, de organisatie, de uitvoering en de financiële aspecten zijn vastgelegd in een convenant. Het huidige convenant is in 2015 vastgesteld en loopt tot en met 2030. Deelnemers kunnen naar aanleiding van elke evaluatie besluiten tot wijziging van het convenant, tot verlenging van zijn werkingsduur dan wel tot beëindiging van het convenant.

Organisatie

De Stuurgroep Regio Groningen-Assen bewaakt de strategie die is vastgelegd in de Regiovisie en de gemaakte samenwerkingsafspraken. Regio Groningen-Assen werkt in de planvorming en in de uitvoering veel samen met andere organisaties, zoals bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, waterschappen, natuurorganisaties en het maatschappelijk middenveld in de regio.

Deelnemers

De deelnemers van Regio Groningen-Assen zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Midden-Groningen, Leek, Noordenveld, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.

Medewerkers

Rolinde Weide - Gernaat

Rolinde Weide - Gernaat

Secretaris/directeur
Bas Dijkema

Bas Dijkema

Algemeen secretaris
Inger Alberda van Ekenstein

Inger Alberda van Ekenstein

Secretariaat
Marianne Blaauw

Marianne Blaauw

Secretariaat
Claudia de Boer

Claudia de Boer

Communicatieadviseur
John Bodha

John Bodha

Controller
Corien Doornbos

Corien Doornbos

Programmamanagementmedewerker
Hero Havenga de Poel

Hero Havenga de Poel

Programmaleider Kwaliteit stad en land
Luuk Ronde

Luuk Ronde

Programmaleider Economie
Guus Receveur

Guus Receveur

Programmaleider Economie
Paul Kamps

Paul Kamps

Programmaleider Bereikbaarheid
Erik ten Veen

Erik ten Veen

Programmasecretaris
Regio Groningen-Assen