2012: Marktanalyse STEC
In 2012 sprak adviesbureau STEC de verwachting uit, dat de komende jaren in de regio Groningen-Assen gemiddeld 12 hectare per jaar aan bedrijventerreinen zou worden uitgegeven. Op grond hiervan constateerde men destijds een teveel aan aanbod van bijna 380 hectare tot 2030. De voorspelde gemiddelde uitgifte van 12 hectare per jaar is door de recessie echter pas in 2017 voor het eerst gehaald - en overschreden. In het afgelopen jaar is 26 hectare bedrijfsterrein verkocht in de regio Groningen-Assen. Er breken weer betere tijden aan.

Branding kan van invloed zijn op bedrijfsresultaten. Hoe dat in zijn werk gaat leggen diverse sprekers uit op de MKB Ondernemersavond 'Van imago naar identiteit!' die op dinsdag 26 juni 2018 wordt georganiseerd. Het belooft een interessante avond te worden. De bijeenkomst begint om 18.00 uur in Het Verenigingsgebouw in Veenhuizen en wordt met een netwerkborrel afgesloten in Brouwerij Maallust.

Regelmatig organiseert het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen netwerkbijeenkomsten voor ondernemers die in de regio werkzaam zijn. Hier worden deelnemers geïnspireerd door interessante sprekers, leren ze de regio beter kennen en kunnen ze contact leggen met mensen die hen met kennis en ervaring verder kunnen helpen. De bijeenkomsten worden voorbereid door de leden van de Kerngroep. Onlangs wisselde de Kerngroep van samenstelling: er kwamen drie nieuwe leden bij en vanuit het Regiobureau zijn er twee nieuwe medewerkers bij betrokken. We stellen hen in deze nieuwsbrief aan u voor. 

De economische groei in de regio Groningen-Assen is nu ook goed zichtbaar in de uitgifte van kavels voor bedrijventerreinen. Die is in 2017 met 21 ha fors gestegen. Verdeeld over vijf gemeenten (Groningen, Leek, Assen, Tynaarlo en Bedum) was de totale kaveluitgifte 26,1 ha. De uitgifte komt voor een belangrijk deel voor rekening van een tweetal grote transacties in de gemeente Groningen: 13,1 ha op Roodehaan aan Sweco en 6,1 ha op Hoendiep Noord voor de bouw van een crematorium. Dit blijkt uit de bedrijventerreinenmonitor van Regio Groningen-Assen (RGA).

Met een feestelijke confetti-knal openden wethouder Harmke Vlieg en gedeputeerde Henk Brink vanmiddag het nieuwe fietspad langs de Europaweg-Zuid. Daarmee is de ontbrekende schakel in de fietsroute rondom de binnenstad officieel in gebruik genomen.

Met het nieuwe fietspad ontstaat een snellere en veiliger verbinding naar bestemmingen als de Bonte Wever, CS Vincent van Gogh, de bedrijven aan de Mandemaat en het TT circuit.

De gemeente Assen en de provincie Drenthe hebben elk 200.000 euro toegekend. De resterende 325.000 euro kwam van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uit het rijksprogramma Beter Benutten.In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.

Regio Groningen-Assen