Terugblik Economisch Platform 13 april 2017

‘Regionale arbeidsmarkt – investeren in talent en personeel’

Op 13 april vond de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats bij Resato International in Assen, één van de meest innovatieve bedrijven uit onze regio (en zelfs van Nederland!). Gestart werd met een rondleiding door het pand waar men sinds 2016 gevestigd zijn. Bestuurders, ondernemers en mensen vanuit het onderwijs hebben daarna met elkaar van gedachten gewisseld over de vraag hoe we de ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt goed op elkaar aan laten sluiten. Hoe zorgen we voor de juiste opleiding van talent en ook voor de gewenste (door)ontwikkeling van personeel? Hoe kunnen bedrijven en talenten elkaar optimaal vinden en vasthouden? 

Een goed functionerende arbeidsmarkt is meer dan ooit cruciaal voor de economie van onze regio. Voor bedrijven is de beschikbaarheid van voldoende personeel tegenwoordig één van de belangrijkste vestigingsfactoren. Daarnaast ontstaat door de groei van de economie en de werkgelegenheid een toenemende krapte in bepaalde sectoren. Verwacht wordt een ‘war on talent’ en het stijgende belang van een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven,  maar ook het zogeheten ‘leven lang leren’. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden zullen rond deze uitdagingen moeten samenwerken om te komen tot een goed functionerende arbeidsmarkt.

Tijdens de bijeenkomst werden een aantal boeiende presentaties gegeven en is gesproken over welke uitdagingen we concreet op kunnen pakken. Met de deelnemers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid is hiervoor veel input opgehaald die komende tijd verder worden uitgewerkt. De presentaties en het volledige verslag zijn te vinden onder publicaties.

Verslag    Presentatie Maatschappelijke Coalitie    Presentatie Ecorys    Impressie

 

Regio Groningen-Assen