Volg de ontwikkelingen van Regio Groningen-Assen door je aan te melden voor de nieuwsbrief!

Meldt u aan voor de nieuwsbrief.

Het Programmabureau Regio Groningen-Assen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De normen uit de BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Binnen twee werkdagen zullen wij de melding behandelen en eventueel actie ondernemen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken.

Links en inhoud andere websites

De sites waarnaar Regio Groningen-Assen linkt worden door het Programmabureau regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Let op: Regio Groningen-Assen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Persoonsgegevens

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Gebruikersinformatie

Naast door u zelf verstrekte gegevens, verzamelen wij ook gegevens met betrekking tot het bezoek aan onze website. Op basis hiervan kunnen we de site verder aan uw behoeften aangepast worden. Dit gebeurt ondermeer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. De website van Regio Groningen-Assen slaat géén persoonlijke informatie op. Alle cookies die worden gebruikt ‘zijn anoniem’. Wij maken gebruik van Google Analytics om de website continu te kunnen verbeteren.

Copyright

Foto’s en teksten op deze site zijn in eigendom van het Programmabureau of van één van onze partners. Deze mogen na toestemming - mét naamsvermelding van de fotograaf/auteur- worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Wilt u een foto of tekst gebruiken, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor andere elementen (graphics enz.) van deze website geldt: copyright © var d = new Date(); document.write(d.getFullYear()); Regio Groningen-Assen. Het (open source) content management systeem dat gebruikt wordt heet Joomla! en wordt geleverd door Silverstone Studio.

Contact

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen of laten verwijderen. U kunt dit schriftelijk melden bij het programmabureau Regio Groningen-Assen, Postbus 610, 9700 AP, Groningen of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

{rsform 3}

Heeft u niet gevonden wat u zoekt op onze website of wilt u meer weten over een bepaald onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met het Regiobureau Groningen-Assen. Hieronder vindt u onze contactgegevens of maak gebruik van het contactformulier.

050 - 3164289Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

bezoekadres: Oosterstraat 56 A [2e etage] Groningen
postadres: Postbus 610, 9700 AP Groningen

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de Regio Groningen-Assen (RGA) uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de RGA van uw verwerkt om u goed van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens

De RGA verwerkt persoonsgegevens zoals naam, adres e-mailadres of telefoonnummer. Die gegevens zijn nodig, bijvoorbeeld omdat u een projectaanvraag hebt ingediend of een vraag aan de RGA hebt gesteld. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we dat doen en op welke manier u van uw rechte gebruik kunt maken.

Waarvoor verwerkt de RGA persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor:

 • Aanvragen voor subsidies
 • Archiefdoeleinden
 • Samenstellen van bezoekersstatistieken van de website
 • Meer algemene correspondentie

Hoe komen we aan uw gegevens en wie heeft er toegang tot uw gegevens?

We werken op basis van de gegevens die u zelf aanlevert. De medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen als dat moet, bijvoorbeeld als we daarvan afhankelijk zijn voor het uitvoeren van taken, op basis van de wet of een uitspraak van de rechter. Als we gegevens delen doen we dat onder de voorwaarde dat er passende beveiligings- en privacy maatregelen zijn getroffen. Dat geldt ook voor doorgifte van gegevens naar landen die niet onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen, maar ons uitgangspunt is dat we dat niet doen. Als we andere partijen inschakelen voor onderzoek of enquêtes waarvoor uw persoonsgegevens nodig zijn, zorgen we ervoor dat u niet als persoon herleidbaar bent. We anonimiseren de gegevens. Als dat niet mogelijk is, vragen we altijd om uw toestemming.

Toestemming

Als u toestemming hebt verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt contact opnemen met de RGA: 050 - 316 42 89 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Website en cookies

U bezoekt onze websites zonder dat wij weten wie u bent. Wel zet het computersysteem automatisch een klein bestaand (een cookie) met letters en cijfers op uw computer, maar daar staat geen informatie in over u.
Als u een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie u bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw (aan)vraag te kunnen geven. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens.

Google Analytics

We verzamelen algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina's het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Daarvoor gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Dat doen we op de volgende manier:

 • We maken gebruik van Google Analytics-cookies. Daarmee krijgen we inzicht in de bezoekersstromen en paginaweergaven. Met deze statistieken verbeteren we onze website.
 • U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
 • De Google-Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords.
 • We hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgesteld dat Googel alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
 • Het IP-adres van iedere websitebezoeker is geanonimiseerd in Google Analytics. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden verwijderd, zodat een verwijzing naar de personen wordt uitgesloten.
 • De optie 'gegevens delen' in Google Analytics hebben wij uitgezet. Dat betekent dat we Google geen toestemming geven om gegevens van onze websitebezoekers voor eigen doeleinden te gebruiken.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Het toezicht op de verwerking en de beveiliging ervan ligt bij de Functionaris Gegevensbescherming en de Concernfunctionaris Informatiebeveiliging van de provincie Groningen. Deze kunt u bereiken via 050 - 316 49 11 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. De kaders hiervoor worden gegeven in de Uitvoeringswet AVG, DE Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke gegevens we van u hebben, kunt u contact met ons opnemen.
U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke gegevens we van u hebben en wat we er mee doen.
 • Inzage in de persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde gegevens.
 • Het intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u tijdens kantooruren bellen met 050 - 316 42 89 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U wordt dan zo spoedig mogelijk ion contact gebracht met de juiste persoon. Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten. We willen het graag oplossen. Een klacht kunt u direct online indienen via het contactformulier op de site https://www.regiogroningenassen.nl/contact. U kunt ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door de RGA.

Het Regiobureau Groningen-Assen coördineert, ondersteunt en begeleidt de netwerksamenwerking in het realiseren van de doelen uit de actualisatie Regiovisie. Onafhankelijk en kwaliteit zijn hierin de twee kernbegrippen.

Aanmelden

Regio Groningen-Assen