Nieuwsbrief Economisch Platform december 2016

--
 Nieuwsbrief Economisch Platform december 2020
---
banner
---

‘Het vestigingsklimaat van de regio, werken aan ons businessmodel’

Op 17 november vond de bijeenkomst van het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen plaats in the Big Building. De bijeenkomst stond in het teken van het vestigingsklimaat van de regio en werd verzorgd in samenwerking met strategisch adviesbureau Jester Strategy. Zij heeft een onderzoek gedaan naar het business model van de regio. Een impressie van de bijeenkomst vindt u hier


Lees verder

MKB ondernemersavond Impressie

Dinsdag 29 november vond de 24ste MKB Ondernemersavond op een unieke locatie plaats: Groningen Airport Eelde. Het thema van de avond was: ‘WEconomy, van oude economie naar nieuwe verdienmodellen’.


Lees verder

Van idee tot business

Binnen 54 uur een idee ombuigen tot een echte business. Een groep ambitieuze ondernemers gingen hiermee aan de slag tijdens het Startup Weekend in Groningen. Een waardevol evenement voor onze regio waar de Regio Groningen-Assen sponsor van is. Zo’n 71 kandidaten hebben tijdens het zesde Startup Weekend gezwoegd om een idee om te toveren tot een echte business.


Lees verder

Portefeuillehouders economie RGA in The Big Building

Op 17 november hebben de portefeuillehouders economie uit de RGA hun vergadering gehouden in The Big Building, voorafgaand aan de bijeenkomst van het Economisch Platform. Henk Kosters gaf een toelichting op de ontwikkelingen in de gemeente Noordenveld en het economische belang voor de regio.


Lees verder

Jan Loeters (Rabobank): Het Economisch Platform als ontmoetingsplek en aanjager van initiatieven

“Het mooie aan het Economisch Platform is dat deelnemers vanuit het onderwijs, overheid en ondernemers elkaar ontmoeten en gezamenlijk zaken op gang brengen. Ondernemers bepalen daarbij de agenda”, aldus Jan Loeters, directeur van de Rabobank (Stad en Midden Groningen) en voorzitter van de trekkersgroep.


Lees verder

Jacqueline Gomashie (Hanzehogeschool): integraal samenwerken in de triple helix

“Vanuit de Hanzehogeschool hebben we de ontwikkeling van Innovatiewerkplaatsen in samenwerking met ondernemers en overheid tot speerpunt van beleid gemaakt”. Juist het bundelen van de krachten en het verbinden van ideeën en initiatieven kan ons als regio verder brengen”. Aan het woord is Jacqueline Gomashie, Dean bij de Hanzehogeschool Groningen. Zij is betrokken bij het Economisch Platform en ziet grote meerwaarde in de samenwerking tussen de zogeheten drie O’s (ondernemers, onderwijs, overheid). In haar ogen zouden alleen nog meer ondernemers betrokken mogen worden omdat dat de kern is van de economie in de regio.


Lees verder

Inspiratieontbijt: onderwijs en bedrijfsleven in de regio!

Het inspiratieontbijt op 11 november 2016 heeft de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio weer een stapje dichterbij gebracht. Het OTP doet in opdracht van de Regio Groningen-Assen en de Eemsdelta een verkenning naar de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio.


Lees verder


KALENDER
Bijeenkomsten voor het Economisch Platform in 2017
- donderdag 13 april     : 17.00 - 21.00 uur
- donderdag 12 oktober: 17.00 - 21.00 uur

 
--