Nieuwsbrief Economisch Platform september 2017

--
logo Nieuwsbrief november 2020
---
banner
---

Economisch Platform: ‘cross-overs tussen (slimme) mobiliteit en economie’

Op 12 oktober a.s. om 17 uur is de volgende bijeenkomst van het Economisch Platform. U bent van harte uitgenodigd! Het thema is ‘cross-overs tussen (slimme) mobiliteit en economie’. Uiteraard is er een goed programma en een lekker hapje eten op een bijzondere locatie in onze regio! De bijeenkomst wordt gehouden in de RLS 1957, de voormalige Rijksluchtvaartschool bij Groningen Airport Eelde.


Lees verder

Marktanalyse werklocaties: waar en hoe werken we in de toekomst?

Afgelopen mei is een nieuwe marktanalyse voor de bedrijventerreinen en kantorenlocaties in de regio gestart. Het resultaat moet inzicht bieden in de situatie en ontwikkeling van de  werklocaties. Aan bod komen vragen als: Hoe wordt er in de toekomst gewerkt? En hoe zien de werklocaties van de toekomst eruit? Hoe kunnen we optimaal ruimte bieden aan bedrijven die zich willen vestigen of willen uitbreiden? En hoe kunnen we er als regio voor zorgen dat we een aantrekkelijke vestigingslocatie zijn en blijven? 


Lees verder

Aansluiting onderwijs-bedrijfsleven: samenwerking versterken en talent verbinden

Het OTP heeft een verkenning uitgevoerd naar de samenwerking en aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio. Conclusie is dat er al veel wordt samengewerkt tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Maar ook dat partijen zich graag willen inzetten voor verdere verbetering hiervan. Belangrijke aanbevelingen zijn het belang van het delen van kennis en ervaringen, het uitwisselen van goede voorbeelden en het versterken van het organiserend vermogen.


Lees verder

Verborgen innovatiepotentieel: een inventarisatie van innovatieve bedrijven in de regio

In opdracht van Regio Groningen-Assen (en in samenwerking met de steden Groningen en Assen) heeft Q-modus BV  een onderzoek gedaan naar het innovatiepotentieel van de regio. Met de Innovatiespotter is een brede inventarisatie gemaakt van organisaties in de regio met economisch potentieel, zoals topsectoren.


Lees verder

Creativiteit beter benutten (onderzoek naar innovatie en creativiteit door RUG)

“Neem deel aan de creativiteit en innovatiescan van de Rijksuniversiteit Groningen! Ieder mens is van nature creatief. Als werkgever is het de kunst hier op een goede manier gebruik van te maken.”, klinkt de oproep van de onderzoekers bij de RUG. Binnen het onderzoek ‘creativiteit in organisaties’ laten zij zien hoe u de creativiteit van medewerkers optimaal benut en daarmee waarde creëert voor uw organisatie.


Lees verder

MKB Ondernemersavond

Op 3 oktober is de derde MKB Ondernemersavond van dit jaar. We zijn dit keer te gast in het Congrescentrum Hanze Plaza en het thema van deze MKB Ondernemersavond is: ‘Behind the Scenes bij de Top Dutch - Tesla Campagne'. College-tour met Gerard de Boer (Initio).


Lees verder

Trendwatcher Google NL naar Assen tijdens 2e editie Dutch – E

Op woensdag 11 oktober 2017 komt Marcel in het Veen, Trendwatcher  Google Nederland, naar De Nieuwe Kolk in Assen om daar de laatste digitale trends en technologie van Google te presenteren. Hij bezoekt Dutch-E, het trendevent van deze regio wat voor de 2e keer plaatvind dit jaar. Tijdens het event worden ontwikkelingen op het gebied van online marketing, virtual reality, mobiel zakendoen, internet of things, social media, big data3D-printing en Serious Gaming vanuit verschillende invalshoeken belicht. 


Lees verderKALENDER:
3 oktober:                  MKB-Ondernemersavond
11 oktober:                Dutch E – Assen
12 oktober:                Economisch Platform Regio Groningen-Assen
16 november:            Manifestatie Regio Groningen-Assen


 
--