Nieuwsbrief Economisch Platform november 2017

--
Nieuwsbrief Economisch Platform november 2020
---
banner
---

Terugblik Economisch Platform 12 oktober 2017

De ontwikkelingen rond mobiliteit gaan razendsnel en bieden ook grote kansen voor Regio Groningen-Assen. Met Groningen als IT-stad, 5G in de regio en volop ruimte om te experimenteren (zowel fysiek als mentaal), biedt onze regio bij uitstek de mogelijkheid om hier mee aan de slag te aan. Onder meer door bestaande infrastructuur slim en beter te benutten en nieuwe ontwikkelingen en technieken toe te passen. Beter nog, er gebeurt al ontzettend veel op dit gebied maar we vertellen het nog te weinig! Dit waren de belangrijkste conclusies tijdens het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen op 12 oktober 2017 in de RLS 1957 in Eelde. 


Lees verder

Groningen Airport Eelde eerste Europese ‘droneluchthaven’

Groningen Airport Eelde wordt het eerste kennis-, innovatie- en ontwikkelcentrum in Europa voor civiele Drone toepassingen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de regeling hiervoor aangepast waardoor de DroneHub GAE nu kan onderzoeken hoe drones volledig geïntegreerd kunnen worden in het reguliere vliegverkeer.


Lees verder

Reshoring in Zicht: verkenning door de Hanzehogeschool

Reshoring is het terughalen van productie uit het buitenland. Een trend die de afgelopen periode gaande is en ook in onze regio de aandacht trekt. Vanuit het Economisch Platform is samen met de Hanzehogeschool Groningen een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in de kansen voor reshoring in Noord-Nederland en wat dat betekent voor de economie en de werkgelegenheid. 


Lees verder

Marktanalyse werklocaties: van plaats genoeg naar de beste plekken!

Met de economie weer in de lift, en de markt in beweging, is afgelopen mei gestart met een marktanalyse naar de werklocaties in Regio Groningen-Assen. Afgelopen maanden heeft Bureau Buiten hiervoor diverse analyses gemaakt en mensen gesproken. Doel van het onderzoek is om te kijken wat de kwaliteit is van de nieuwe én bestaande locaties, of die voldoet aan de verwachte ontwikkelingen in de markt en waar kansen en knelpunten liggen. Het uiteindelijke doel is om bedrijven in onze regio de beste werklocaties te kunnen bieden, ze optimaal te faciliteren bij hun groei en daarbij flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen!


Lees verder

MKB Ondernemersavond 28 november: Healthy Ageing kan ik dat eten?

Op 28 november 2017 staat de vierde en tevens laatste MKB Ondernemersavond van dit jaar op de planning. We zijn dit keer te gast in de Health Hub in Roden en het thema van deze MKB Ondernemersavond is: 'Healthy Ageing: kan ik dat eten?'


Lees verder


KALENDER:
15 november:    Marktanalyse werklocaties: ondernemersbijeenkomst
16 november:    Manifestatie 20 jaar Regio Groningen-Assen (RLS1957)
28 november:    MKB-Ondernemersavond
30 november:    DronEvent
5 april 2018:      Economisch Platform Regio Groningen-Assen
--