previous arrow
next arrow
Slider

RUSTPUNT OVERSCHILD

Naam project: Rustpunt Overschild
Projecttrekker: Stichting Oude Groninger Kerken
Locatie: Graauwedijk 61, Overschild
Omvang projectkosten: € 795.597 (excl. versterkingsopgave), de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 278.000,-.
Betrokken partijen: Provincie Groningen, Gemeente Midden-Groningen, NAM, Rijk, recreatieondernemers, SBB, Routebureau Groningen, Molenstichting Midden- en Oost Groningen en Dorpsbelangen Overschild
Status/planning: in voorbereiding

Wat houdt het project in?
Met de herbestemming van de monumentale kerk van Overschild img8wordt bijgedragen aan versterking van de recreatieve beleving van natuur en landschap in het gebied ten oosten van de stad Groningen en rond het Schildmeer. Achter de kerk wordt nieuwbouw gerealiseerd, die de historische context van het kerkgebouw versterkt. De kerk voorziet daarom niet alleen in een rustpunt voor recreanten, maar ook in een mooie kamer voor dorp en streek. Behoud van de historische identiteit van Overschild, dat toch al zo onder druk staat als gevolg van bouwkundige versterking, is hierdoor mogelijk. De zo noodzakelijke energietransitie wordt gerealiseerd door middel van innovatieve energieopwekking en –afgifte; ‘gasmeter de kerk uit’.

Waarom dit project?
Rustpunt Overschild is een ontbrekende recreatieve schakel in het gebied Roegwold en Schildmeer en wordt gerealiseerd ten behoeve van regionale vrijetijdseconomie. Een pleisterplaats voor wandelaars en fietsers en als ‘mooie kamer voor het dorp’. Het Schildmeer was tot voor kort alleen toegankelijk via Steendam, binnenkort ook vanuit de windrichting Overschild. Dit project speelt daar op in door een rustpunt in het noordelijk  entreegebied te ontwikkelen. De energietransitie voor een monumentale kerk wordt in dit project onderzocht en gerealiseerd.

img6Waarom financieert Regio Groningen-Assen? 
Vanuit het speerpunt Kwaliteit Stad & Land wordt recreatieve beleving van natuur en landschap ten oosten van de stad Groningen en rond het Schildmeer versterkt. Een toeristische pleisterplek in dit noordelijk deel van het Schildmeer ontbreekt tot op heden. Als onderdeel van een veelheid aan recente en toekomstige investeringen nabij het Schildmeer, wordt dit gebied een alternatief voor de toenemende recreatieve druk voor de meren rondom de stad Groningen. Het project kent een gedegen opzet, met een stevige ambitie op gebied van duurzaamheid.

MEER INFORMATIE?
www.groningerkerken.nl
www.kerkoverschild.nl

Jur Bekooy, bouwkundige Stichting Oude Groninger Kerken: “Een nieuw leven voor het monumentale kerkgebouw, inclusief de noodzakelijke verduurzaming, was zonder de bijdrage niet mogelijk geweest. Het project draagt bij aan de vrijetijdseconomie in een groot gebied rond Groningen, zoals vanuit Meerstad. De noodzakelijke energietransitie ‘gasmeter de kerk uit’ wordt vormgegeven. Nieuw, breed gebruik geeft bestaansrecht aan de kerk van Overschild en daarmee behoud van de historische identiteit van het dorp.”

 

 

Regio Groningen-Assen