previous arrow
next arrow
Slider

Westerkwartier Paardenkwartier

Feiten & cijfers

Naam project: Westerkwartier Paardenkwartier

Projecttrekker: Stichting Westerkwartier Paardenkwartier

Locatie: Westerkwartier en aangrenzende regio's

Omvang projectkosten: €322.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 112.700,-

Betrokken partijen: provincie Groningen, gemeente Westerkwartier, HJC Manege, hippische ondernemers in de regio, MBO Terra, KNHS regio Groningen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Groningen Airport Eelde, LTO Noord, Limburg Paardensport, Hippisch Platform Drenthe, KWPN

Status/ planning: In voorbereiding

 

Wat houdt het project in?

Er wordt een platform gecreëerd waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden en versterken en waarbij paarden de verbindende factor vormen. Onder aansturing van een projectbureau wordt het gebiedsontwikkelingsplan uitgevoerd. Het Westerkwartier fungeert als kloppend hart voor het realiseren van een aantrekkelijk hippisch vestigingsklimaat in Noord-Nederland.

De uitrol vindt plaats in onderstaande deelprojecten:

  • Gebiedsontwikkeling, vernieuwing platteland
  • Economische groei
  • Sport en evenementen
  • Onderwijs

 

Waarom dit project?  

De regio staat voor een uitdaging. De landbouw, in het bijzonder de veehouderij, staat vanuit meerdere perspectieven al een geruime periode onder druk. De paardensport is al groot in het Westerkwartier. Door samen te werken kan een sterkere hippische regio ontstaan, ook buiten het Westerkwartier. Doordat de paarden langer in de regio blijven, leidt dat tot een stijging van zowel de directe als indirecte omzet in Noord-Nederland.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project kan een enorme boost betekenen voor de Regio Groningen-Assen, met name op de bedrijfsmatige kant van de hippische sport. Het project draagt bij aan het speerpunt Kwaliteit Stad en Land en Economie.

 

paardenkwartier 1Quote:

Stichting Westerkwartier Paardenkwartier: ”Wij hebben altijd voorop gelopen en ons oor te luisteren gelegd in het hart van het Westerkwartier. We zagen de enorme uitdagingen waar het gebied, met name de veeteelt, voor staat. Daarom hebben we samen een visie ontwikkeld, hoe een boost te geven aan de regio. Deze bijdrage zet ons stevig in het zadel."

 

Ella Huizinga, projectbureau Westerkwartier Paardenkwartier

 

 

Meer informatie?  http://www.westerkwartierpaardenkwartier.nl/

Regio Groningen-Assen