previous arrow
next arrow
Slider

Landgoed Amelte, deelproject Assen aan de Aa

Project Amelte is een uitwerking van de visie Assen aan de Aa. landgoed amelteDe doelen van het project zijn:
• Het verbeteren van de toegankelijkheid van het plangebied vanuit de stad. Waarbij het creëren van een zachte groene overgang tussen stad en land uitgangspunt is.
• Het herstellen, versterken en ontwikkelen van het oude cultuurlandschap en aanwezige gebiedseigen natuurwaarden. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid en ruimtelijke kwaliteit van het plangebied vergroot.
• Creëren van een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig recreatief wandel- en fietsnetwerk binnen het plangebied die goed aansluit bij de directe omgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met mindervaliden.
• Onderzoek naar de mogelijkheden voor waterretentie en verbeteren van de waterkwaliteit.
• Onderzoek naar mogelijk passende functies in het gebied. Hierbij wordt ingespeeld op kleinere projecten en initiatieven in het gebied.
• Het vergroten van de maatschappelijke acceptatie, betrokkenheid en sociale cohesie van en bij het gebied. Dit onder andere in relatie tot het project gebiedsgericht werken.
• Het project dient een bepaald sociaal rendement op te leveren (Social return on investement).

Meer informatie over het project vindt u hier.

Regio Groningen-Assen