Groningen Spoorzone

Het Hoofdstation van Groningen is een belangrijk knooppunt K34 Spoorzonevoor de bereikbaarheid van de Stad. Op het Hoofdstation komen verschillende spoorlijnen samen en kunnen reizigers overstappen op de bus. Goede aansluitingen tussen treinen en bussen zijn belangrijk voor de economische ontwikkeling van de Stad. Om de trein- en busverbindingen van en naar de stad de komende jaren nog verder te verbeteren moet het stationsgebied aangepast worden.

Meer informatie over het project vindt u hier

Regio Groningen-Assen