Drukriolering buitengebieden

In buitengebieden ligt veel drukriolering voor inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater. Een kostbare aangelegenheid, want de vele pompputten en lange lengtes aan drukriolering brengen hoge beheers- en onderhoudskosten met zich mee. Initiatiefnemers hebben een alternatief concept bedacht voor drukriolering: het Druk Vacuüm Compact-systeem (DVC-systeem). De gedachte achter het DVC-systeem is om de pompen, die zich in de pompputten van een drukrioolstreng bevinden, te vervangen door een afsluiter en vervolgens het systeem op onderdruk te brengen met een centraal gelegen vacuüminstallatie.De vacuüminstallatie wordt alleen geactiveerd als het waterpeil in een of meerdere putten boven een bepaald niveau komt.

Meer informatie over het project vindt u hier.

Regio Groningen-Assen