previous arrow
next arrow
Slider

Bereikbaarheid station Bedum

Bij het station in Bedum is te weinig parkeerruimte en fietsenstallingen, onvoldoende ruimtelijke kwaliteit en is er geen goede sociale veiligheid. Daarnaast is de afstand van woonwijken en het centrum naar de busroute te groot en is er geen fietsverbinding naar de woonwijk Ter Laan. Het plan kent twee pijlers, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het stationsgebied, inclusief het verbeteren van de parkeervoorziening vanuit het achterland en het realiseren van een fietsverbinding naar de woonwijk Ter Laan. Doelstelling is dat meer reizigers vanuit Bedum en het achterland (Onderdendam, Middelstum) de stap maken om gebruik te gaan maken van het OV, de treinverbinding naar Groningen.

Regio Groningen-Assen