Aanleg fietssnelweg Groningen-Assen begint na de zomer

Het eerste gedeelte van de fietssnelweg tussen Groningen en Assen wordt eind dit jaar aangelegd. De provincie Groningen reserveert hier ruim twee miljoen euro voor. Het gaat om het gedeelte van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal tussen de Van Ketwich Verschuurlaan in de stad Groningen en de Witte Molen in Haren.

Eind dit jaar vinden ook werkzaamheden plaats aan de kades van het Noord-Willemskanaal. De provincie grijpt deze gelegenheid aan om gelijk ook het fietspad aan te pakken. Het fietspad tussen Groningen en Assen wordt vier meter breed en uitgevoerd in beton.

Voorbeeldproject
De fietssnelweg tussen Groningen en Assen moet voor de provincies Groningen en Drenthe een voorbeeldproject worden, waar het Noorden trots op kan zijn. De fietsroute wordt een aanvulling op het bestaande fietsnetwerk en moet aansluiten op P+R's en andere knooppunten en roures in de binnenstad van Assen en Groningen. 

Bereikbaarheid
De fietssnelweg draagt bij aan verschillende ambities van Groningen en Drenthe. De snelle fietsvrebinding zorgt voor een goede bereikbaarheid van de Regio Groningen-Assen. Een goede bereikbaarheid draagt ook bij aan de economische ontwikkeling in onze regio. De fietssnelweg is onderdeel van het pakket Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in onze regio over weg, water en spoor te verbeteren.

Regio Groningen-Assen