Finding NeMo | New Mobility

Tijdens de themasessie ‘Finding NeMo’ praten we je bij wat er allemaal gebeurt op het gebied van Nieuwe Mobiliteit in Regio Groningen – Assen en welke kansen dit geeft voor de regionale bedrijvigheid.

Met informatie-technologie ontwikkelen we nieuwe diensten, waarmee de groeiende vraag naar mobiliteit slim, groen en veilig ingevuld kan worden. Dat is hard nodig, want met alleen nieuwe infrastructuur kunnen we die vraag niet beantwoorden. Het beter benutten van wegen, water, spoor en lucht is ook nodig om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs na te komen.

De mens zal zich altijd zo makkelijk en flexibel mogelijk willen verplaatsen. Dat kan lopend zijn, met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of een combinatie. Nieuwe data en diensten helpen deze behoefte verder in te vullen.

Op  2 november van 14:00 – 16:00 praten we elkaar bij in het DOT Groningen. Zien we jou daar?
https://letsgro.nl/program/finding-nemo/

Regio Groningen-Assen