Woningmarkt Regio Groningen-Assen: positieve lijn zet door

In de woningbouwmonitor en de woningmarktanalyse Regio Groningen-Assen, wederom positieve berichten over een aantrekkende koopmarkt en toenemende bouwactiviteit. De verkoop van zowel bestaande woningen, nieuwe woningen, als kavels in de regio zijn in de eerste helft van 2017 aanzienlijk beter dan gemiddeld in voorgaande jaren.

De koopmarkt in de stad Groningen heeft uitzonderlijk hoge verkoopresultaten en extreem korte doorlooptijden. De relatief sterk verbeterde verkoop van vrijstaande woningen duidt erop dat de doorstroming goed op gang is. Buiten de stad is de woningmarkt ook duidelijk aangetrokken. 

Samenvatting uitkomsten onderzoek:

  • Opvallend is dat de bouwactiviteit in Regio Groningen - Assen (net als in 2016) de eerste helft van dit jaar met 830 woningen sterker is aangetrokken dan in Nederland.
  • Er zijn 125% meer koopwoningen en 19% meer huurwoningen vergund dan gemiddeld in de laatste vijf jaren: een bevestiging van de aantrekkende koopmarkt in de regio.
  • Er werden het afgelopen halfjaar ruim 2.660 bestaande woningen verkocht. Dit zijn 200 minder dan in de 2e helft 2016, maar toch 23% meer dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaren. De relatief sterk toegenomen verkoop van 2^1-kap en vrijstaande (duurdere) woningen is een goede ontwikkeling, het duidt op een toegenomen doorstroming en langere verhuisketens.
  • Zowel binnen de bestaande markt, als op de nieuwbouwmarkt zijn er verschillen tussen de gemeenten. Het deel van de regio dat in het aardbevingsgebied ligt, lijkt minder te profiteren van het herstel van de woningmarkt.
  • De druk op de sociale huursector lijkt licht toe te nemen: er was meer vraag naar en minder aanbod aan sociale huurwoningen.


Wat gaat er veranderen op de woningmarkt van Regio Groningen-Assen?

  1. Naast de beslissingsfactor een goede locatie, bepalen ook landschappelijke variatie, een eigen karakter van de stad/ het dorp en keuze uit kwalitatief verschillende woningen vaker mee bij het besluit waar gewoond wordt. Daarom wordt de kwaliteit van nieuw te bouwen woningen en de verbetering van de kwaliteit van bestaande woningen voorop gesteld.
  2. In Regio Groningen-Assen zijn met name de dorpen aan de zuidwestkant van de stad Groningen in trek. Vanwege de trend dat mensen steeds vaker een woning net buiten de stad zoeken, komen er extra plannen om in deze behoefte te voorzien. Bijvoorbeeld in de nieuwbouwwijken Meerstad en Reitdiep.
  3. Voor een betere afstemming worden corporaties meer en eerder betrokken.

 

Regio Groningen-Assen