Verkenningsfase voorbij, aan de slag met fietssnelweg Assen-Groningen

De tijd van verkennen is geweest, de gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen alsmede de provincies Drenthe en Groningen gaan aan de slag met de fietssnelweg tussen Groningen en Assen.

Tussen Vries en Assen moet sowieso een nieuw verhard pad komen, omdat die verbinding voornamelijk bestaat uit zandwegen. En om bij de Drentse hoofdstad te blijven: ook het gebouw van de Asser Roeiclub (ARC) vormt nog één van de knelpunten. De Asser wethouder Harmke Vlieg: ‘Een van de mogelijkheden is het hele gebouw verplaatsen, maar we moeten daarbij uiteraard kijken naar de kosten die daaraan kleven.’

In Groningen is inmiddels begonnen met de aanleg van het eerste stuk fietssnelweg. Daar zijn volgens Peter Traas, procesregisseur van de ‘F-28’, al de eerste knelpunten, enkele drukke wegen waar tunnels zouden moeten komen. Ook de Brug Witte Molen (De Punt, kwetsbaar natuurgebied) is nog een bespreekgeval en bij de Vriezerbrug in Vries zien bewoners langs het Noord-Willemskanaal liever geen fietsers vlak langs hun huis rijden. Traas: ‘Mogelijk dat het traject daar wordt verlegd langs de A28.’

Bestaande wegen
Drents gedeputeerde Henk Brink zegt dat het in een paar gevallen niet te voorkomen is dat het fietspad en bestaande wegen samensmelten. ‘Maar dan gaat het over wegen waar vaak enkel gereden wordt door landbouwvoertuigen of bestemmingsverkeer van bewoners.’

Fietsverkeer wat vanaf bruggen ‘instroomt’ kan dat, zo zegt Brink, straks veilig doen. Toch wierp de bijvoorbeeld aanvankelijk steile variant van de nieuwe Enkeerpadbrug bij Marsdijk vragen op. Fietsers zouden daar met een behoorlijk snelheid moeten instromen op de fietssnelweg.

Beweegbare brug?
Wethouder Vlieg: ‘Maar dat was in de situatie van een vaste brug, op 12 december presenteren we nieuwe varianten van de Enkeerbrug.’ Wordt het dan toch een (vlakke) beweegbare brug? Vlieg liet nog niets los: ‘Op 12 december vertellen we meer.’

De fietssnelweg loopt voor een groot gedeelte door het buitengebied, waar het behoorlijk donker kan worden. Volgens Brink betekent dat echter niet dat het hele traject vol zal komen te staan met verlichting. ‘Nee, dat gaan we niet doen. Natuurlijk moet het wel veilig zijn, maar daar zijn veel mogelijkheden voor, zoals het gebruik van sensoren, zodat lichten niet continue branden.’

E-bikes
Nog een punt van veiligheid: de snelheid van E-bikes gemixt met ‘gewone’ fietsers. Daar zal, beloofde Traas, naar gekeken worden, ook via een proefproject. Brink: ‘Het wordt al met al ook een geleidelijk proces, waarin we in fases toewerken naar een complete fietssnelweg.’

Beter Benutten
De fietssnelweg Assen-Groningen is een initiatief van de gemeente Assen binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.

 

Regio Groningen-Assen