previous arrow
next arrow
Slider

Euvelgunne als voorbeeld voor een klimaatrobuust bedrijventerrein

Ook bedrijventerreinen krijgen te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Op het bedrijventerrein Euvelgunne wordt onderzocht hoe dit soort terreinen meer klimaatrobuust kunnen worden ingericht. Het gaat daarbij vooral om de rol van de riolering bij de afvoer van regenwater. Een vooronderzoek is afgerond en laat positieve resultaten zien.

Het project onderzoekt de vraag hoe we bij hevige neerslag om moeten gaan met het door de regenval verdunde afvalwater. Riolering Euvelgunne1Uit vooronderzoek blijkt dat door monitoring en sturing het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie kunnen worden ontlast zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Een praktijkproef moet nu uitwijzen hoe zo’n systeem werkt.

Ook wordt nagegaan of regenwater van daken en parkeerplaatsen kan worden afgekoppeld en kan worden hergebruikt. Door afkoppeling wordt de wateroverlast bij buien op het bedrijventerrein verminderd. Van de 50 benaderde bedrijven staan 31 positief tegenover afkoppelmaatregelen; 14 van hen zien bovendien mogelijkheden om regenwater te benutten. De komende periode wordt samen met de bedrijven gekeken hoe de maatregelen gerealiseerd kunnen worden. Met dit soort voorbeelden ontwikkelt Euvelgunne zich tot een showcase voor klimaatrobuuste bedrijventerreinen. Inmiddels is er zowel landelijk als regionaal belangstelling voor de Groninger aanpak.

Het project "Riolering Euvelgunne" ontvangt een bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen. Meer informatie over het project vindt u hier

 

Regio Groningen-Assen