previous arrow
next arrow
Slider

Opening deel Slimme fietsroute West Herman Colleniusstraat

Op donderdag 31 mei opende wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen om 09.30 uur officieel een deel van de Slimme fietsroute West ter hoogte van Herman Colleniusstraat 18. De wethouder opende dit door een mal met oplosbare verf te spuiten (zie foto) met het logo van Fietsstad 050.

Na diverse ontwerprondes bleek dat herinrichting van de Herman Colleniusstraat de beste maatregel was voor de Slimme fietsroute WestSlimme routes West en dat het overige deel van de route gebruik kan maken van de bestaande (fiets)infrastructuur. Uiteindelijk zijn drie varianten voor de herinrichting gepresenteerd aan de bewoners en de wijkraden. De input die hier is opgehaald, heeft geleid tot een ontwerpoplossing met een aangepast wegprofiel en verhoogd parkeren.

Slimme Routes
Enkele jaren geleden is in Groningen gestart met de zogenaamde Slimme Routes.
Het doel van deze Slimme Routes is om de fietsers vanuit de binnenstad richting Zernike Campus en terug te leiden via aantrekkelijke fietsroutes op het gebied van veiligheid, comfort en snelheid. In de praktijk komt dit neer op goed aangelegde fietspaden met zo weinig mogelijk (scherpe) bochten, verkeerslichten en onoverzichtelijke situaties en oversteken.
Inmiddels zijn er twee Slimme Routes in Groningen: Slimme Route West (via het Jaagpad) en Slimme Route Oost (via Park Selwerd).

Beter Benutten
Slimme routes Zernike is een maatregel van gemeente Groningen binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.

 

Regio Groningen-Assen