previous arrow
next arrow
Slider

Bekendmaking subsidieregeling ‘Klimaatbestendig Euvelgunne’

Op het deel Rigaweg/Gotenburgweg van bedrijventerrein Euvelgunne leidt hevige regenval – als gevolg van de klimaatverandering – tot wateroverlast op het terrein zelf en in de binnenstad. Het afgelopen jaar is samen met de daar aanwezige bedrijven onderzocht welke maatregelen er kunnen worden genomen. Het totaal aan mogelijke maatregelen blijkt ruim voldoende om de wateroverlast op het terrein van Euvelgunne en de belasting van de riolering elders in de stad fors terug te brengen.

De maatregelen kunnen bovendien in belangrijke mate bijdragen aan de beperking van hittestress, dRegenwatertanks Waterschap Zuiderzeelande vermindering van het energie- en drinkwatergebruik van bedrijven en het aantrekkelijker maken van de werkomgeving.

De gemeente Groningen is enthousiast over de mogelijke oplossingen en wat die voor de stad, voor het bedrijventerrein en voor de individuele bedrijven kunnen betekenen. Zij wil daarom graag overgaan tot het uitvoeren van maatregelen en het ontwikkelen van een showcase. Daartoe is een subsidieregeling samengesteld die het voor alle deelnemende bedrijven aantrekkelijk maakt om daadwerkelijk in maatregelen te investeren. De regeling is flexibel en zo opgezet dat de eigen bijdrage altijd in verhouding staat tot de terugverdientijd en de baten voor het bedrijf.

Op 6 november, tijdens de bedrijvenpromotiedagen, wordt de regeling nader toegelicht.

Deze bijeenkomst is met name ook interessant voor alle bedrijven in Noord-Nederland die in het kader van dit project diensten of goederen kunnen leveren, en voor bedrijven die willen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe technologie voor het klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen.

MartiniPlaza, zaal 5 en 6, dinsdag 6 november 19.00 uur

‘Klimaatbestendig Euvelgunne’ is een samenwerkingsproject van: Regio Groningen-Assen, Gemeente Groningen, Bedrijventerrein Zuid-Oost, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa's.

 

Regio Groningen-Assen
Recente activiteiten