Opening fietspad (Pieterpad) tussen weidelust en Garnwerd

Op woensdag 21 november openden gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en wethouder Harmannus Blok van de gemeente Winsum het nieuwe Pieterpad, annex fietspad, tussen weidelust en Garnwerd. Ze `fietsten de route open’.

Tussen Stal Weidelust en Garnwerd ligt sinds kort een nieuw betonnen fietspad en is het onverharde maaipad verbeterd. PieterpadZo hoeven de Pieterpad-wandelaars niet langer op de Garnwerderweg te lopen en is het dorp Garnwerd voor fietsers beter bereikbaar. Het tracé – dat gold als één van de onveiligste stukken van de hele Pieterpadroute – is hiermee veiliger gemaakt. Niet alleen voor wandelaars, maar ook voor fietsers. In de afgelopen 15 jaar is vanuit verschillende geledingen bij gemeente en provincie aangedrongen op maatregelen. Het verkeer op dit tracé neemt toe. Daardoor ontstonden voortdurend onveilige verkeerssituaties.

De verbeteringen zijn mogelijk geworden door de medewerking van de agrariërs in het gebied en door de aankoop door de provincie van een tweetal agrarische bedrijven. In 2015 hebben verschillende gebiedspartijen een convenant afgesloten voor de inrichting van het Reitdiep-Noord. Realisatie van dit gecombineerde fiets-wandelpad is het laatste wapenfeit uit dit convenant en een afronding van de gebiedsaanpak voor het Reitdiepdal.

De realisatiekosten en kosten aankoop grond hebben ruim € 500.000,-- bedragen. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Groningen en Regio Groningen-Assen.

 

Regio Groningen-Assen