Het eerste RGA-congres, mis het niet!

Donderdag 23 mei van 13.00 tot 17.00 uur vindt in De Nieuwe Kolk in Assen het RGA-congres 'De kracht van regionale samenwerking' plaats. Het wordt een inspirerend congres voor raads- en Statenleden, bestuurders, beleidsambtenaren en iedereen die zich beroepsmatig betrokken voelt bij grensontkennende samenwerking in de regio Groningen-Assen. Commissaris van de Koning in Groningen René Paas opent het congres. We zijn er trots op dat we Wiebe Draijer bereid hebben gevonden de keynote te verzorgen.

 Draijer is bestuursvoorzitter van de Rabobank, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad én volgens de Volkskrant behorend tot de top van invloedrijke mensen in Nederland. Hij schetst een aantal economische ontwikkelingen die op ons afkomen en vertelt hoe regio's daar slagvaardig op in kunnen spelen. Presentator Marcel Nieuwenweg gaat daarna met Draijer, burgemeester van Groningen Peter den Oudsten en voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Jouke de Vries in gesprek. Hoe staat de bestuurlijke samenwerking in Noord-Nederland er voor? Is die stevig genoeg om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden?

Tijdens het tweede tafelgesprek schuiven een aantal regiobestuurders aan. Gedeputeerde Henk Brink (Drenthe), en de wethouders Paul de Rook (Groningen), Elly Pastoor (Westerkwartier), Pepijn Vemer (Tynaarlo) en Karin Dekker (Assen) vertellen hoe bestuurlijke samenwerking er in de praktijk uitziet en geven voorbeelden van RGA-projecten in hun provincie en gemeenten. Ook de aanwezige Tweede Kamerleden Erik Ziengs (VVD), Anne Kuik (CDA), William Moorlag (PvdA) vertellen hoe er vanuit Den Haag tegen regio's wordt aangekeken.

 Na de tafelgesprekken kunnen de deelnemers aan het congres twee van de vier inspiratiesessies bijwonen. Ze kunnen kiezen uit de thema's Wonen, Mobiliteit, Economie en de Toekomstagenda van de RGA. De 'opbrengst' van deze sessies wil de RGA gebruiken om het uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar op te stellen.

En aan het eind van het congres: géén saaie plenaire terugblik, maar een spraakmakende samenvatting van de middag waar tijdens de borrel & bitterballen nog lang over zal worden nagepraat…!

Nog niet aangemeld? Dat kan hier

Regio Groningen-Assen