previous arrow
next arrow
Slider

Belangrijke stap voor Groningen Spoorzone

Strukton Civiel is aangewezen als voorkeursaanbieder voor de grote vernieuwingen en aanpassingen op en rond station Groningen. Daarmee is ook voor een groot deel bekend hoe het station en de omgeving er na de verbouwing uit zien. Het is een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van het project Groningen Spoorzone. De komende maanden wordt het aanbiedingsontwerp verder in detail uitgewerkt. De uiteindelijke gunning is naar verwachting eind oktober. Dan is duidelijk of de voorkeursaanbieder de opdracht definitief krijgt.

 

Ontwerp

Het team van Strukton Civiel bestaat onder meer uit Koen van Velsen architecten, RoyalHaskoningDHV, Robert Jan Vos, TAK restauratie architecten en kunstenaar Gabriel Lester. Hun inschrijving scoorde naast prijs het beste op criteria als ontwerp, duurzaamheid, beperking van overlast en aansluiting op monumentale onderdelen van het station. Het door Koen van Velsen architecten gemaakte ontwerp gaat uit van duurzame, robuuste en herbruikbare materialen. 

Ook bomen en groen krijgen een prominente plek.Groningen Spoorzone Perronplein en winkels achter het monumentale stationsgebouw De monumentale kappen en het seinhuis blijven behouden en worden weer belangrijk. De nieuwe perronkappen zijn geïnspireerd op de bestaande en kunst krijgt een belangrijke plek in de voetgangerspassage. Kortom, oud en nieuw is in dit ontwerp een samenhangend geheel.

Aanpassingen station Groningen

In het plan zijn onder andere een groter busstation, meer en langere treinperrons, 8.000 fietsparkeerplekken, een fietstunnel en een brede voetgangerspassage die de noord- en zuidkant van de stad verbinden en het doortrekken van de sporen opgenomen. Doel van de aanpassingen is dat reizigers in de toekomst nog comfortabeler, sneller en gemakkelijker hun bestemming kunnen bereiken.

Vervolg aanbesteding

“Het benoemen van een voorkeursaanbieder is een mooie en belangrijke stap in het project. De komende maanden wordt het ontwerp, dat nu een goed beeld geeft van welke uitstraling het station krijgt, verder in detail uitgewerkt. Tijdens dit proces toetsen we of het ontwerp blijft passen binnen de gestelde eisen. We verwachten eind oktober te weten of we het contract definitief kunnen gunnen aan Strukton Civiel. We gaan de komende maanden samen met alle betrokken partijen aan de slag om dat moment te halen, zodat in 2020 de werkzaamheden bij het station kunnen starten”, aldus Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur bij ProRail.

Door de groei van de economie en de daarmee samenhangende toenemende vraag in de bouw komen aanbestedingen van grote projecten regelmatig hoger uit dan vooraf geraamd. Dat is in dit project ook het geval. Om alle projectonderdelen van Groningen Spoorzone in uitvoering te krijgen is er in totaal 26 miljoen extra budget nodig. Omdat het project van dusdanig groot belang is voor de bereikbaarheid van de regio, zoeken de partijen de komende periode samen naar een oplossing om dit extra budget bij elkaar te krijgen.

Impuls voor bereikbaarheid

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk geeft aan: "We zijn blij dat we opnieuw een stap hebben gezet in de realisatie van het project Groningen Spoorzone. Dit project is van groot belang voor het doorontwikkelen van het OV-netwerk in Noord-Nederland, met Groningen als belangrijk knooppunt voor de trein en de bus. Verder zijn deze plannen heel goed voor de fietser en de voetganger. De bereikbaarheid in onze regio krijgt hiermee een flinke impuls."

Belangrijk voor Stad

Het ontwerp van Koen van Velsen architecten neemt als uitgangspunt dat Groningen al beschikt over een prachtig stationsgebouw en haalt hier inspiratie uit. Wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen is enthousiast: “Ons prachtige Hoofdstation wordt straks nog mooier en functioneler. Zo kunnen de zuidelijke inwoners van stad Groningen straks zo onder het station door de binnenstad bereiken en krijgt het station een volwaardige zuidelijke entree. Bovendien krijgt ons monumentale seinhuis een prominente plek en is er straks weer volop ruimte voor fietsen, helemaal passend bij Groningen als fietsstad.”

Grote stap voorwaarts voor de reiziger

De aansluiting op de bestaande elementen op het station was een belangrijk criterium in de beoordeling van de aanbiedingen. Joost van der Bijl, regiodirecteur NS: “We zijn blij dat het ontwerp licht, lucht en ruimte biedt en dat er volop parkeerplekken voor fietsen gerealiseerd worden, passend binnen de mooie monumentale omgeving. Een grote stap voorwaarts voor de reizigers”.

Groningen Spoorzone, belangrijk voor bereikbaarheid stad en regio

De aanpassingen van het Hoofdstation van Groningen vallen onder project Groningen Spoorzone, onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland. Het plan waarmee de reismogelijkheden met de trein in het noorden flink toenemen en waardoor er snellere verbindingen ontstaan in de regio en naar de Randstad. Het stationscontract is één van de drie hoofdcontracten binnen het project. Lees meer over het project op www.groningenspoorzone.nl. Het project Groningen Spoorzone ontvangt een bijdrage van de Regio Groningen-Assen.

Regio Groningen-Assen