previous arrow
next arrow
Slider

Hackathon Groeningen: 100 kansen voor nieuwe business

Tijdens het inspiratiefestival Let's Gro wordt op donderdag 31 oktober in de Biotoop in Haren de Hackathon Groeningen georganiseerd. Studenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan samen op zoek naar 100 nieuwe, groene businesskansen voor het nieuwe natuurgebied Groeningen. De te bedenken businessmodellen moeten goed zijn voor milieu, ecologie en de mens. Er is een prijsvraag aan verbonden.

Als gevolg van de waterbergingproblematiek van de stad Groningen, zijn het afgelopen decennium een aantal nieuwe natuurgebieden in de regio Groningen-Assen ontstaan. Die liggen verspreid over een groot gebied: van de veengebieden van Marumerlage in het zuidwesten tot aan het Schildmeer in het zuidoosten van de regio. Als deze gebieden onderling verbonden worden, is daar opeens een heel nieuw natuurgebied: Groeningen.

 Economische ontwikkeling

En zo ontstaat hier haast ongemerkt de grootste natuurlijke achtertuin van het land: zo’n 8000 hectare aan groen, allemaal op maximaal een half uurtje fietsen van de Grote Markt. Een gebied dat het bovendien in zich heeft om het mooiste woon-werkgebied van Nederland te worden. Het blijft hier dan ook niet bij natuurontwikkeling alleen: ook voor economische ontwikkeling is het gebied van grote waarde. Want natuur en economie kunnen prima hand in hand gaan, mits dat zorgvuldig gebeurt. Groeningen biedt kansen voor ondernemers in de sector toerisme en recreatie en voor ondernemers die natuurproducten als grondstoffen van producten zien. Maar ook voor sportconcepten en bijvoorbeeld innovatieve vormen van landbouw: nieuwe, nattere, teelten en producten voor de regionale voedselmarkt.

Prijsvraag

Tijdens de Hackathon Groeningen speuren studenten wereldwijd naar passende businessmodellen, volgens de filosofie van de 'betekeniseconomie': de wereld moet er beter van worden. Van 15.00 - 17.00 uur zijn ondernemers in de regio Groningen-Assen van harte uitgenodigd om zich te laten inspireren door de 100 nieuwe businesskansen die de studenten voor Groeningen hebben bedacht. Ondernemers worden uitgedaagd om de businessmodellen die zij kansrijk vinden verder uit te werken. De Hackathon is tevens de start van de Prijsvraag Groeningen. Hackaton GroeningenHet winnend businessmodel moet minimaal aan twee van de volgende criteria voldoen: CO2-reductie en -opslag, circulariteit, toename biodiversiteit, toename waterkwaliteit en klimaatadaptatie. De prijs bestaat uit een subsidie van Regio Groningen-Assen en projectbegeleiding voor het opgestelde plan. Een koppeling aan het netwerk van Groeningen en hulp bij het aanvragen van aanvullende subsidies is hieraan verbonden. Ook de nummers twee en drie kunnen een mooie prijs verwachten.

 De Hackathon Groeningen vindt plaats op donderdag 31 oktober in de inspirerende omgeving van de Biotoop Haren. De dag gaat van start om 10.00 en eindigt om 17.30. Toegang is gratis, maar meldt u zich van tevoren wel even aan via https://letsgro.nl/event/hackathon-groeningen. Zo weet de Groeningen-organisatie hoeveel motiverende en inspirerende bakken koffie er gezet moeten worden!

Voor meer informatie: kijk op http://www.groeningen.nu.

Regio Groningen-Assen