Bijdrage vier projecten uit Regeling Regionale & Innovatieve Projecten

Vanuit de Regeling Regionale & Innovatieve Projecten is aan vier projecten een bijdrage toegekend: een televisieprogramma waarin een boomhutbattle Noord-Drenthe op de kaart zet, het opzetten van een hippische regio in het Westerkwartier, het realiseren van een openbaar voedselbos in het Westpark en het opwaarderen van het bezoekerscentrum voor de Onlanden.

Poort tot de Onlanden
De Onlanderij wordt opgewaardeerd tot een multifunctioneel bezoekerscentrum waar duurzame ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, bezoekers van de Onlanden kunnen uitrusten en waar kinderen kunnen spelen in de nieuwe speelnatuur van OERRR. Op het educatieve erf kun je leren over natuur en landschap.

Westerkwartier Paardenkwartier
De Stichting Westerkwartier Paardenkwartier wil blijvend investeren in eenpaardenkwartier 1 ijzersterke, kwalitatieve paardenfokkerij. Dit doen ze door o.a. een opleidingscentrum te realiseren in de HJC Manege in Tolbert, het niveau van de breedtesport te verhogen en door vrijkomende agrarische bebouwing in te zetten voor de paardensport.

PlukN
In het Westpark in Groningen wordt een openbaar voedselbos aangelegd waar het voedsellandschap van morgen door recreatie en educatie kan worden ervaren. Door middel van proeverijen, workshops en cursussen wordt het bewustzijn over natuurinclusieve landbouw vergroot. Daarnaast worden regionale verbindingen tussen agrariër en consument gelegd.

Boomhutbattle
In het tv-programma de Boomhutbattle worden op 4 campings heel bijzondere boomhutten gebouwd. Op deze manier wordt de regio gepromoot in heel Nederland. Onderliggend doel is om het toerisme in de stad Groningen te koppelen aan het omliggende land in de regio.

Regio Groningen-Assen