Uitbreiding recreatiegebied Hoornse Meer

Gedeputeerde Mirjam Wulfse en Albert-Jan Postma van het Best Western Hotel Groningen Plaza staken op 17 december een stukje dijk door waarmee het Hoornse Meer met 2 hectare wateroppervlak toenam. Deze dijkdoorbraak was het sluitstuk van een groot investeringsproject om de kwaliteit van de noordoostkant van het meer te verbeteren.

Het hotel ligt nu aan het water. Met een kleine boulevard en een terras aan het water  is het gebied omgetoverd tot een aantrekkelijk recreatiegebied. Hoornse meerDe aanleg van ecologische oevers en beschermzones voor  wild hebben het gebied landschappelijk versterkt. “Dit project geeft een enorme kwaliteitsimpuls aan het gebied, zowel voor het landschap als voor de economie. Het Hoornse Meer is nu nog aantrekkelijker voor recreatie en watersport”, aldus Wulfse.

Het Meerplan is een initiatief van ondernemer Albert-Jan Postma en is gerealiseerd in samenwerking met het Meerschap, daarbij financieel ondersteund door de Provincie Groningen, de Regio Groningen-Assen en Waterschap Noorderzijlvest.

Regio Groningen-Assen