previous arrow
next arrow
Slider

Deadline REIP en Groeningen verschoven

De deadline voor het indienen van projecten voor de regeling Regionale en Innovatieve Projecten en Groeningen is verschoven naar 21 april 2020. De beoordeling van de aanvragen gebeurt digitaal.

REIP

De leden van het directeurenoverleg worden uitgenodigd om hun oordeel per e-mail te sturen. Vervolgens zullen de aanvragers die mogen pitchen, worden gevraagd om hun pitch op video in te sturen. De adviescommissie zal vervolgens via videobellen haar vragen stellen aan de aanvragers en het eindoordeel geven. Op deze manier verwachten we dat we subsidie kunnen verlenen volgens de oorspronkelijke planning (besluit Stuurgroep 26 juni 2020).

Groeningen

De leden van de Bestuurlijke Tafel Groeningen zullen de ingediende projectplannen beoordelen. Dat doen we niet per e-mail, maar via videobellen. Het vervolgproces is gelijk aan dat van REIP-regeling.

Daarnaast wordt door het kernteam Groeningen gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma. Er ligt een eerste concept bij de Bestuurlijke Tafel Groeningen. Vooralsnog gaan wij nog steeds uit van behandeling van het Uitvoeringsprogramma in de Stuurgroep van 26 juni.

De Bestuurlijke Tafel Groeningen is inmiddels uitgebreid met 2 leden die de waterschappen vertegenwoordigen: Inge Eshuis (Hunze en Aas) en Paul Tameling (Noorderzijlvest).

Regio Groningen-Assen