Regional Urban Data Center Groningen

De gemeente Groningen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werken samen in het Regional Urban Data Center Groningen (RUDC Groningen). Het CBS wil haar kennis en expertise beschikbaar stellen aan andere steden en regio’s om gezamenlijk betere resultaten te bereiken. Vanuit Regio Groningen-Assen zijn het afgelopen najaar gesprekken geweest over mogelijke samenwerking en thema's zoals mobiliteit en arbeidsmarkt.

Wethouder Economie & Innovatie Joost van Keulen van de gemeente Groningen: "Ik ben heel enthousiast over deze samenwerking. Prachtig dat CBS haar kennis en expertise beschikbaar wil stellen in samenwerking met steden en regio’s. De functie van goede, actuele data is essentieel voor de samenleving. We kunnen eigenlijk al niet meer zonder. En de ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Het past Groningen om daarin voorop te lopen".

Organisatie - eigen Groningse variant

Groningen is bezig zich te ontwikkelen tot een Smart Urban Region: Een stad en de daarmee verbonden regio die slim gebruik maken van de kracht van technologie en data voor maatschappelijke en stedelijke uitdagingen zoals veiligheid, gezondheid, mobiliteit, duurzaamheid en economische ontwikkeling.

Het komend jaar wordt de samenwerking met externe partners als RUG, IBM, Hanzehogeschool, TNO, en vergelijkbare partijen gezocht. Het CBS heeft al een Urban Data Center gestart met de gemeenten Eindhoven en Heerlen en er volgen nog meer gemeenten die ook van elkaar kunnen leren.

Wat is datagestuurd werken?

Datagestuurd werken is een kansrijke mogelijkheid voor vernieuwing van de organisatie en voor het leveren van betere prestaties. Door datagestuurd te werken kunnen beleid en uitvoering zoveel mogelijk gebaseerd worden op kennis, op basis van slim verzamelde en slim geanalyseerde data. Gemeenten die met datagedreven sturing bezig zijn, doen dat meestal door samen met partners beter na te denken welke informatie nodig is, door meer databestanden te verzamelen en aan elkaar te koppelen én door betere gesprekken te voeren over wat de betekenis van de uitkomsten is.

Regio Groningen-Assen