Groningen voorop bij vergroening chemie: ‘Chemport Europe’

‘Chemport Europe’: dat is de naam van een nieuw initiatief om de chemische industrie in Noord-Nederland te vergroenen. Dat meldt de website van de Zernike Campus Groningen. Het initiatief is mede te danken aan de provincie Groningen en aan Triade, een aan het UMCG gelieerde netwerkorganisatie die onderzoekers en (startende) ondernemers ondersteunt. 

Chemport Europe is afgelopen week officieel gelanceerd. Dit nieuwe, noordelijke ecosysteem voor biobased chemie heeft als doelen om de groene economie te versnellen en de chemische sector in deze regio wereldwijd op de kaart te zetten. Binnen Chemport Europe krijgt de bestaande bedrijvigheid in de regio, met een concentratie op de chemieparken in Delfzijl en in Emmen, een krachtige impuls. Ook wordt er ingezet op de acquisitie van nieuwe (inter)nationale ondernemingen en veelbelovende start-ups. Samenwerkende partijen en initiatoren van Chemport Europe zijn o.a. de NOM, Groningen Seaports, Triade, GETEC, de provincies Groningen en Drenthe.

Aansluiten bij Chemport Europe

Ondernemingen in de chemie kunnen in Chemport Europe aansluiten bij bestaande ketens. Daardoor kan de chemie in dit ecosysteem in hoog tempo verduurzamen en vergroenen. Er ontstaat een circulaire economie doordat verschillende ondernemingen in dezelfde sector actief zijn en grondstoffen met elkaar uitwisselen: intermediate chemicals rondom Delfzijl, polymeren en vezels rondom Emmen. Ondernemingen die zich vestigen kunnen aansluiten op netwerken voor stikstof en waterstof, terwijl ook afvalwaterzuivering centraal geregeld is. De aanwezige infrastructuur met havens, luchthavens, spoorlijnen en snelwegen belooft verbindingen met markten overal ter wereld, voor inkoop én verkoop.

Eerste ontwikkeling

De eerste ontwikkeling binnen Chemport Europe kan al gemeld worden: chemiebedrijf AkzoNobel, chemisch technologiebedrijf Avantium en het energieconcern RWE/Essent willen een bioraffinaderij bouwen. De beoogde vestigingsplaats is nu nog Delfzijl. Als grondstof worden houtsnippers ingezet. Het levert een suiker op, die kan worden ingezet als grondstof voor verven en lakken. In de nieuwe fabriek wordt in totaal zo’n 80 miljoen euro geïnvesteerd, een mooie ontwikkeling voor de regio. Er start eerst een pilot waar werk zal zijn voor 20 mensen. Bij gunstige ontwikkelingen zal de fabriek werk bieden aan 60 tot 70 mensen. Voor meer informatie over Chemport Europe, klik hier.

 

Regio Groningen-Assen