Location Skills Audit: inzicht in beschikbare skills en vaardigheden op de arbeidsmarkt

"Benut het potentieel aanbod, bevorder de doorgroeimogelijkheden in bedrijven en gebruik het inzicht in beschikbaar talent in de regio voor marketing en acquisitie." Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen die tijdens het Economisch Platform op 13 april jl. door Richard Libregts zijn gepresenteerd. Het onderzoek naar skills en vaardigheden in de regio is verricht door Ecorys in opdracht van de Regio Groningen-Assen samen met Werk in Zicht, Gemeente Groningen en de Regio Eemsdelta.

Vraag aanbod

In het onderzoek is een actuele analyse gemaakt van de regionale arbeidsmarkt waaruit blijkt dat groei verwacht wordt in o.a. de sectoren Bouw, Openbaar Nut, IT, Handel en Zorg. Krapte wordt verwacht in IT, zorg en specifieke competenties in Bouw/openbaar nut en industrie. Met de Location Skills Audit zijn in sleutelsectoren de vaardigheden van de beroepsbevolking in beeld gebracht. Deze informatie is in toenemende mate relevant voor bedrijven en zeker ook voor investeerders van buiten. Ook is een combinatie van skills/vaardigheden steeds belangrijker en wordt het nog belangrijker om te blijven leren.

Uit de audit blijkt dat er o.a. in IT en Techniek een aanzienlijke reserve is van onbenut potentieel: mensen die de skills en vaardigheden hebben, maar deze niet gebruiken. Er is gevraagd naar de redenen hiervoor, waarbij met name beperkte doorgroeimogelijkheden en werkomstandigheden een rol lijken te spelen. Interessante vraag is natuurlijk hoe dit potentieel is aan te boren.

Tot slot zijn aanbevelingen gegeven om het onbenut potentieel te mobiliseren, om doorgroeimogelijkheden te versterken en om de omvang en kwaliteit van de beroepsbevolking te gebruiken in de promotie en acquisitie. Tijdens het Economisch Platform is doorgesproken over de aanbevelingen en zijn ideeën opgehaald om onder andere hiermee verder aan de slag te gaan. Komende tijd worden deze verder opgepakt e nuitgewerkt.

De presentatie die gehouden is op 13 april kunt u hier vinden

 

Regio Groningen-Assen