Businessmodel van de regio: koers en strategie Economisch Platform

‘Waar zou u uw geld op inzetten?’. Dat was de centrale vraag bij het Economisch Platform van eind vorig jaar waarbij de deelnemers hebben gebrainstormd over het vestigingsklimaat van onze regio en de kracht en kwetsbaarheid daarvan. De uitkomsten hiervan zijn vertaald naar ‘het businessmodel van de regio’. Dit model biedt de deelnemers van het Economisch Platform de mogelijkheid tot gerichte versterking van de economische structuur door krachten te benutten en kwetsbaarheden aan te pakken.

Businessmodel RGA

Vanuit de analyse en de bespreking, zijn vier thema’s gedefinieerd die met een delegatie van het Economisch Platform in een workshop zijn uitgediept. Deze thema’s zijn: cross-overs, arbeidsaanbod, economische brandname en triple helix (samenwerking ondernemers, onderwijs, overheid). Het doel is het businessmodel als koers c.q. kapstok voor het Economisch Platform te gaan gebruiken, deze thema’s de komende periode te agenderen en uit te werken. Tevens biedt het businessmodel breder richting aan de uitdagingen op economisch en ruimtelijk vlak binnen Regio Groningen-Assen.

In opdracht van het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen heeft Jester Strategy het business model van de regio in kaart gebracht. De eindrapportage is op 13 april aan het Economisch Platform gepresenteerd. Hier kunt u dit document inzien.

Wat is het Economisch Platform?
Het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen is een platform waarbij ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken. Het doel is de economische ontwikkeling van de regio te stimuleren met een compacte agenda en concrete acties, waarbij ondernemers de agenda bepalen. Het Economisch Platform bestaat sinds 2012 en bewijst vooral zijn waarde als netwerkorganisatie in de regio die de deelnemers inspireert, verbindt en aanzet tot nieuwe initiatieven.

 

 

Regio Groningen-Assen