Economische profilering van de regio: Top Dutch en Marketing Groningen

Marketing Groningen is bezig met een nieuwe campagne voor de economische profilering van de stad/regio Groningen. Afgelopen maanden heeft in noordelijk verband de Top Dutch-campagne veel reuring veroorzaakt. Reden genoeg om beide partijen uit te nodigen voor een presentatie tijdens het portefeuillehouders overleg Economische Zaken op 13 april jl.

In beide verhalen kwam duidelijk het belang naar voren om op verschillende niveaus (stad, regio, noorden) hetzelfde verhaal te vertellen en de krachten te bundelen, oftewel: Als regio sterker profileren en gezamenlijk de economische branding oppakken.Marketing Groningen

Barbara Risselada van Marketing Groningen schetste de ideeën rond de nieuwe campagne voor de economische profilering van de stad/regio Groningen. Marketing Groningen doet dit in opdracht van Economic Board Groningen, de gemeente en provincie Groningen. De doelstelling is om op de shortlist te komen van bedrijven en investeerders, het binden van studenten en expats en het versterken van de trots van inwoners. Hiervoor is een heldere propositie in ontwikkeling waarbij iedereen is uitgenodigd om mee te denken en bouwen aan de inhoud (bouwstenen). De uitdaging is om samen het verhaal van de stad/regio te vertellen én te verkopen.

Gerard de Boer heeft een toelichting op Top Dutch gegeven, de campagne die in het kader van de acquisitie-inspanningen rond Tesla is opgebouwd. In korte tijd heeft de campagne veel energie en aandacht opgeleverd. Momenteel wordt de volgende stap voorbereid:  Top Dutch gaat een op de arbeidsmarkt gerichte campagne lanceren. Aansluitend is kort doorgesproken over hoe we  als regio aan kunnen haken en er is afgesproken om hier een vervolg aan te geven.

 

 

 

Regio Groningen-Assen