Honderd personen testen slimme deelfietsen

Op 1 maart is een proef gestart met een fietsdeelsysteem in de stad Groningen onder de naam BikeShare 050. Zo'n honderd proefpersonen gaan gedurende een half jaar het systeem testen. Bijzonder is dat gebruikers de 20 beschikbare fietsen met een app kunnen vinden, reserveren en het slot kunnen ontgrendelen.

Voordelen
Het fietsdeelsysteem heeft verschillende voordelen. Het zorgt voor minder auto's in de spits en verbetert de bereikbaarheid van scholen en kantoren in de stad. Forenzen kunnen gemakkelijk vanaf de randen van de stad, zoals P+R-terreinen, het laatste deel van hun reis per fiets afleggen. Studenten kunnen binnen de stad fietsen in plaats van met de stadsbus te reizen. Dit is met name interessant voor de drie onderwijsinstellingen die meedoen aan de pilot. Daarnaast kan BikeShare 050 bijdragen aan de aanpak van het fietsparkeren en het verminderen van het aantal weesfietsen in de stad.

Beter Benutten
BikeShare 050 is een initiatief van Groningen Bereikbaar binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.

Deelnemende partijen
Zes partijen doen mee aan BikeShare 050: het Noorderpoort, het Alfa-college, de Hanzehogeschool, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en Groningen Bereikbaar. Meer informatie staat op www.groningenbereikbaar.nl/bikeshare050.

 

Regio Groningen-Assen