Smart Mobility

Op maandag 27 maart troffen professionals uit Noord-Nederland elkaar tijdens de regiobijeenkomst Smart Mobility van het Platform WOW. De bijeenkomst maakte deel uit van een plan om Nederlandse wegbeheerders voor te bereiden op coöperatief en zelfrijdend vervoer.

De deelnemers, zowel vanuit overheden als uit het bedrijfsleven, gingen aan thematafels in discussie over de nieuwste ontwikkelingen. Het is (en blijft) onduidelijk welke ontwikkelingen door gaan breken en hoe snel dit zal gebeuren, maar wel kan worden geconstateerd dat veel ontwikkelingen effect zullen hebben op de rol van de wegbeheerders. Verder is gesignaleerd dat er veel kansen liggen door de verbinding met andere thema’s, zoals duurzaamheid, de energietransitie en gedragsbeïnvloeding.

 

 

Regio Groningen-Assen