Groen licht voor realisatie tunnel, station en herinrichting stationsplein Haren

Op 24 maart 2017 tekenden wethouder Mariska Sloot (gemeente Haren) en regiodirecteur Jan Mulder (Prorail) de overeenkomst die de realisatie van een nieuw station, de herinrichting van het stationsplein en de onderdoorgang tussen het Stationsplein en de Walstroweg mogelijk maakt.

De ondertekening van de overeenkomst markeert het einde van onderhandelingen tussen de gemeente Haren en ProRail en geeft groen licht voor de realisatie van dit lang verwachte project. De verwachting is dat begin 2018 gestart kan worden met de werkzaamheden voor de aanleg van de tunnel.

 

Station Haren verbindt
Met het project ‘Station Haren Verbindt’ is een totale investering van bijna twaalf miljoen euro gemoeid. De gemeente Haren, NS, Regio Groningen-Assen, provincie Groningen en ProRail nemen een groot deel van de totale investering voor hun rekening. Daarnaast draagt ook het Rijk bij in de vorm van subsidies. Deze gelden maken het tezamen mogelijk om het gehele stationsgebied aan te pakken, waaronder de realisatie van de tunnel, de modernisering van het station, een nieuw P+R-terrein (reeds gerealiseerd), de pleinen en het openbaar gebied.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.stationharenverbindt.nl.

Regio Groningen-Assen