Slochteren hard op weg naar kloppend dorpshart

De werkzaamheden aan de Regthuistunnel voor de verbreding van het dek over de provinciale weg zijn in volle gang, de herinrichtingsplannen voor het haventerrein zijn in de basis uitgewerkt en de voorbereidingen op een dorpshuis aan het Erfgoedplein liggen op koers. Kortom: Slochteren is hard op weg naar het zo gewenste bruisende dorpshart.

In het schetsontwerp dat nu voorligt wordt een sterke verbinding gemaakt tussen het nieuwe Havenplein en het Erfgoedplein. Centrum SlochterenZo wordt de Slochterdiep-structuur doorgezet door een open groene ruimte. Nog voor het zomerreces wordt het definitieve ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad. Twee horeca-ondernemers zullen tegen die tijd hun intrek nemen in de haven: in het voormalige kantoorgebouw van het VVV komt een Italiaans restaurant en een andere ondernemer gaat aan de kade een pannenkoekenschip uitbaten.

De plannen omtrent een ’Huis van het Dorp’ in de voormalige opslagruimte van de HUBO krijgen ook steeds meer hun beslag. Eind vorig jaar is een stichting opgericht met vertegenwoordigers uit de Dorpsvereniging en de Fraeylemaborg die de invulling van ’De Houtstek’ vorm moet geven. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de noodzaak en de wens om een kwaliteitsimpuls aan te brengen in het hart van het dorp Slochteren. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt vanuit een bijdrage van Regio Groningen-Assen.

Bron: 't Bokkeblad                  Foto: T. Bodde

Regio Groningen-Assen