Opening busstation stationspark Zuidhorn

Op 15 mei is het nieuwe busstation feestelijk geopend door de wethouder Henk Bakker. Het station Zuidhorn is een belangrijk punt op de corridor aan de noord-westkant van de stad Groningen. Fietsers, auto’s, bussen en regionale trein komen daar samen. Vanuit het station Zuidhorn rijdt een rechtstreekse buslijn naar Zernike. Deze lijn vormt daarmee een belangrijk alternatief voor studenten uit Friesland en West Groningen richting Zernike.

Herinrichting busstation
Het busstation is in de periode januari tot en met april geheel heringericht en sinds eind april weer in gebruik. De afgelopen maanden zijn vier nieuwe busperrons aangelegd. Wachtende bussen staan nu niet meer op de rijbaan te halteren. De capaciteit van de fietsenstalling is uitgebreid. Hier kunnen nu 112 fietsen staan. De ronde fietsenstalling met het glazen dak is verplaatst en heeft nu de functie van overdekte wachtplaats gekregen. Op de lantaarnpalen van het busstation is het zogenaamde tvilight systeem aangebracht. Dit zorgt er voor dat in rustige periodes, als er geen busverkeer is, het verlichtingsniveau automatisch dimt.

Project
Het project Stationspark Zuidhorn bestaat uit drie onderdelen: het herinrichten van de stationsomgeving (afgerond in november 2016), het optimaliseren van het busstation (afgerond in april 2017) en het uitbreiden van het parkeerterrein achter het gemeentehuis met ca. 200 parkeerplaatsen. Na de zomer start de uitvoering van de eerste fase van de uitbreiding van het parkeerterrein. De tweede fase start naar verwachting in 2019, na de aanleg van het keerspoor aan de noordkant van het spoor. Dit keerspoor wordt in het kader van de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL) aangebracht.

De uitvoering van het project Stationspark Zuidhorn is mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en Regio Groningen-Assen.

Meer informatie over het project is te vinden op www.zuidhorn.nl/stationspark.

 

 

Regio Groningen-Assen