previous arrow
next arrow
Slider

Het Drone Festival Assen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het Drone Festival is een regionaal project met landelijke en zelfs internationale reikwijdte en heeft als doel om de kennisachterstand en informatiebug die er bij bedrijven en particulieren rondom drones is, op te lossen.

Naam project: Reconditionering Openbare verlichting lichtmasten
Projecttrekker: Montad icm Gemeente Assen
Locatie: Meerdere locaties in Assen
Omvang projectkosten: € 227.279, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 50.000
Betrokken partijen: Gemeente Assen, MKB-bedrijven Noord-Nederland, Hanzehogeschool
Status/planning: in voorbereiding

Waarom dit project
Montad en de gemeente Assen hebben een concept ontwikkeld waarmee oude lantarenpalen kunnen worden hergebruikt. Reconditionering OVL mastenHet doel is om het concept van reconditionering en daarmee het hergebruiken van oude Openbare verlichting-masten (OVL)/ lantarenpalen in de praktijk te testen. Hierbij worden de levensduur en kostprijs vergeleken met die van nieuwe masten. Nu worden na een periode van 40 jaar de masten vervangen en vernietigd, ongeacht de kwaliteit van de mast. Overheden hebben zich met bestuurlijke afspraken verbonden om per 1/1/2015 circulair/ duurzaam in te kopen. Dit project geeft daar invulling aan.

Wat houdt het project in?
In deze pilot worden 153 OVL-masten gerooid, gereconditioneerd en herplaatst, waarmee kennis en ervaring wordt opgedaan over de levensvatbaarheid van deze aanpak. Als blijkt dat een positief businessmodel mogelijk is, kan het project in de regio en Nederland worden uitgerold. Het verduurzamen van OVL-masten richt zich tot op heden tot reductie van energiegebruik (led-verlichting plaatsen). Dit project gaat een stap verder, door de complete mast te hergebruiken.

Reconditionering OVL masten2Waarom financiert Regio Groningen-Assen?
Het project valt onder het speerpunt Economie. Het draagt bij aan het versterken van het economisch kerngebied, middels duurzame oplossing door hergebruik van de mast. Het vervangen van deze masten was tot op heden een technische aangelegenheid, waarbij geen verantwoordelijk werd gevoeld door de betrokken partijen voor verduurzaming die verder gaat als het plaatsen van led-verlichting. In deze pilot worden de technische, financiële, juridische en economische mogelijkheden onderzocht om deze omslag wel te realiseren. Hierdoor wordt de effecten van circulaire economie zichtbaar in de openbare ruimte.

 

De Stichting Solar Racing Groningen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het team van de Stichting Solar Racing Groningen, dat bestaat uit 26 studenten (zowel mbo, hbo- als wo-studenten), gaat een zonneauto bouwen om uiteindelijk mee te racen.

Naam project: Veenlijn
Projecttrekker: Stichting Ketter & Co
Locatie: Veenhuizen
Omvang projectkosten: € 94.265,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 23.500,-
Betrokken partijen: Marketing Drenthe, lokale ondernemers, grondeigenaren
Status/planning: In voorbereiding

Wat houdt het project in?
Diep onder de Drentse veenlandschappen (laagveengebieden) zit in het grondwater humuszuur en fulvinezuur; Veenlijn1zeer vruchtbare stofjes, die uit de plantenresten van het veen in het grondwater zijn gekomen. Deze geven het veenwater een prachtige gouden kleur. KETTER&co wil een pop-up veenbad en plug-in veenbad ontwikkelen, waarmee je het landschap op een nieuwe manier kan ervaren. Met de pop-up en plug-in wordt aangesloten bij verschillende evenementen en bestaande spa's en wellness-centra. Daarnaast wordt de veenlijn ontwikkeld. De lijn bestaat uit gebotteld water en wellness-producten zoals een masker, zeep en zalf.

Waarom dit project?
Ketter&Co ziet mooie kansen voor de regio met nog onontdekte mogelijkheden van het veenlandschap. Het veenbad en de veenlijn vertellen niet alleen het verhaal van het landschap en de geschiedenis van het gebied, maar bieden ook een ervaring in het landschap.

Veenlijn webWaarom financiert Regio Groningen-Assen?
Het project veenlijn valt onder het speerpunt Kwaliteit Stad en Land waarbij op vernieuwende wijze veelal onontdekte vennetjes in Drenthe tijdelijk worden ontsloten.

Meer informatie?
http://www.ketterenco.nl/

Esther Jongsma, projectleider Ketter & Co: "Door deze bijdrage kunnen we het eeuwen oudewater en de heilzame modder tot een ervaring maken. Om naast de Finse Sauna en het Turkse bad ook van het Veenbad een klassieker te maken.”

Het Project 'Aan de andere kant' heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het project is een gezamenlijk initiatief van de Molukse en Nederlandse gemeenschap dat het verleden, heden en toekomst bespreekbaar maakt met drie theatervoorstellingen en een randprogramma. 

Naam project: De Noorderlingen
Projecttrekker: Stichting De Noorderlingen
Locatie: Groningen
Omvang projectkosten: € 1.000.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is per student uit de regio Groningen-Assen € 1.000,- met een maximum van totaal € 50.000,-
Betrokken partijen: Rabobank, Deloitte, TRIP Advocaten&Notarissen, F-linc, Randstad, FC Groningen, JNO (VNO_NCW), Junction, Statement Communicatie, ASBR Subsidium, AccuRaad, Creatieve Weg, Crowd+Co.
Status/planning: In uitvoering

Wat houdt het project in?
De Noorderlingen is een bewezen startup programma voor ambitieuze studentondernemers dDe Noorderlingen webie willen groeien met hun bedrijf. Het is hogeschool- en gemeenteoverstijgend opgezet en heeft direct een noordelijke aanpak gekozen. In 5 jaar tijd hebben ruim 100 bedrijven deelgenomen, waarvan ca. 65% nog actief is als ondernemer. De afgelopen jaren is er gewerkt met onderbezetting en met een te laag budget is het programma draaiend gehouden. Om het programma voort te kunnen zetten, wordt er ingezet op het opschalen van het bewezen concept.

Waarom dit project?
De nieuwe koers van De Noorderlingen is erop gericht om meer én kwalitatievere deelnemers te krijgen. Om dit te realiseren is meer mankracht nodig om deze talenten te vinden en aan te trekken. Door samen te werken met lectoraten, innovatiewerkplaatsen en gebiedscoöperaties, willen De Noorderlingen in een vroege fase concepten en starters ontdekken. Met bijeenkomsten worden deze geïnspireerd en verbonden.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?
Het project De Noorderlingen draagt bij aan het versterken van het economisch kerngebied, door jonge ondernemers tijdens hun studie te coachen en te begeleiden in het runnen/opstarten van hun eigen bedrijf. In de regio Groningen-Assen zijn meerdere initiatieven voor het ontwikkelen van ondernemerschap. Deze regeling is onderscheidend door de focus op de specifieke doelgroep van studenten.

De Noorderlingen 2Meer informatie?
https://de-noorderlingen.nl/

Eelco Bakker, co-founder De Noorderlingen: “De bijdrage van Regio Groningen-Assen is belangrijk om de komende twee jaar ons vernieuwde programma goed te lanceren, zodat student-startups uit de regio met hulp van ons programma sneller kunnen groeien en zich blijvend verbinden aan de regio en het netwerk."

Regio Groningen-Assen