previous arrow
next arrow
Slider

Naam project: Reconditionering Openbare verlichting lichtmasten
Projecttrekker: Montad icm Gemeente Assen
Locatie: Meerdere locaties in Assen
Omvang projectkosten: € 227.279, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 50.000
Betrokken partijen: Gemeente Assen, MKB-bedrijven Noord-Nederland, Hanzehogeschool
Status/planning: in voorbereiding

Waarom dit project
Montad en de gemeente Assen hebben een concept ontwikkeld waarmee oude lantarenpalen kunnen worden hergebruikt. Reconditionering OVL mastenHet doel is om het concept van reconditionering en daarmee het hergebruiken van oude Openbare verlichting-masten (OVL)/ lantarenpalen in de praktijk te testen. Hierbij worden de levensduur en kostprijs vergeleken met die van nieuwe masten. Nu worden na een periode van 40 jaar de masten vervangen en vernietigd, ongeacht de kwaliteit van de mast. Overheden hebben zich met bestuurlijke afspraken verbonden om per 1/1/2015 circulair/ duurzaam in te kopen. Dit project geeft daar invulling aan.

Wat houdt het project in?
In deze pilot worden 153 OVL-masten gerooid, gereconditioneerd en herplaatst, waarmee kennis en ervaring wordt opgedaan over de levensvatbaarheid van deze aanpak. Als blijkt dat een positief businessmodel mogelijk is, kan het project in de regio en Nederland worden uitgerold. Het verduurzamen van OVL-masten richt zich tot op heden tot reductie van energiegebruik (led-verlichting plaatsen). Dit project gaat een stap verder, door de complete mast te hergebruiken.

Reconditionering OVL masten2Waarom financiert Regio Groningen-Assen?
Het project valt onder het speerpunt Economie. Het draagt bij aan het versterken van het economisch kerngebied, middels duurzame oplossing door hergebruik van de mast. Het vervangen van deze masten was tot op heden een technische aangelegenheid, waarbij geen verantwoordelijk werd gevoeld door de betrokken partijen voor verduurzaming die verder gaat als het plaatsen van led-verlichting. In deze pilot worden de technische, financiële, juridische en economische mogelijkheden onderzocht om deze omslag wel te realiseren. Hierdoor wordt de effecten van circulaire economie zichtbaar in de openbare ruimte.

 

Naam project: De Groene Stoel
Projecttrekker: Stichting De Groene Stoel
Locatie: Gedempte Zuiderdiep 26, 9711 HH Groningen
Omvang projectkosten: De jaarlijkse exploitatie loopt in vijf jaar op van € 124.000 tot € 212.500-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is voor de eerste twee jaar € 50.000,-
Betrokken partijen: Noorderpoort College, lokale (horeca)ondernemers en 4 gemeenten uit de regio.
Status/planning: In voorbereiding

Wat houdt het project in?
De Groene Stoel is een lunchroom/restaurant en een leerbedrijf waar vluchtelingen,Groene Stoel 1 zonder diploma’s of werkervaring, een stageplek krijgen aangeboden en daarnaast de entree-opleiding Horeca Assistent volgen bij Noorderpoort. Het uiteindelijke doel is om een baangarantie te creëren, waarmee ze kunnen doorstromen naar een betaalde baan.

Waarom dit project?
De Groene Stoel richt zich voornamelijk op de niet-opgeleide vluchtelingen die ver van de arbeidsmarkt afstaan, moeite hebben om de Nederlandse taal te leren en moeite hebben in het participeren en integreren in de Nederlandse maatschappij. Aangezien er een groot personeelstekort is binnen de horeca, zijn ondernemers bereid om samen te werken, om op deze manier de doorstroom van de opgeleide vluchtelingen goed te laten verlopen. Om de afstand tussen een betaalde baan en de stageperiode te verkleinen, gaan de stagiaires na vier maanden wekelijks uitstapjes maken naar horecabedrijven in de regio. Ieder jaar worden zestien vluchtelingen opgeleid, zodat zij één klas kunnen vormen. Op deze manier kan er, op het gebied van extra taallessen en extra begeleiding in theorie en/of praktijk, maatwerk geleverd worden. In de aankomende vijf jaar worden 80 vluchtelingen opgeleid.

Groene Stoel 2Waarom financiert Regio Groningen-Assen?
Het project De Groene Stoel draagt bij aan het speerpunt Economie. Een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt geactiveerd. Hiermee wordt een oplossing geboden voor een maatschappelijk probleem.

Meer informatie?
https://degroenestoel.nl.

Naam project: Veenlijn
Projecttrekker: Stichting Ketter & Co
Locatie: Veenhuizen
Omvang projectkosten: € 94.265,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 23.500,-
Betrokken partijen: Marketing Drenthe, lokale ondernemers, grondeigenaren
Status/planning: In voorbereiding

Wat houdt het project in?
Diep onder de Drentse veenlandschappen (laagveengebieden) zit in het grondwater humuszuur en fulvinezuur; Veenlijn1zeer vruchtbare stofjes, die uit de plantenresten van het veen in het grondwater zijn gekomen. Deze geven het veenwater een prachtige gouden kleur. KETTER&co wil een pop-up veenbad en plug-in veenbad ontwikkelen, waarmee je het landschap op een nieuwe manier kan ervaren. Met de pop-up en plug-in wordt aangesloten bij verschillende evenementen en bestaande spa's en wellness-centra. Daarnaast wordt de veenlijn ontwikkeld. De lijn bestaat uit gebotteld water en wellness-producten zoals een masker, zeep en zalf.

Waarom dit project?
Ketter&Co ziet mooie kansen voor de regio met nog onontdekte mogelijkheden van het veenlandschap. Het veenbad en de veenlijn vertellen niet alleen het verhaal van het landschap en de geschiedenis van het gebied, maar bieden ook een ervaring in het landschap.

Veenlijn webWaarom financiert Regio Groningen-Assen?
Het project veenlijn valt onder het speerpunt Kwaliteit Stad en Land waarbij op vernieuwende wijze veelal onontdekte vennetjes in Drenthe tijdelijk worden ontsloten.

Meer informatie?
http://www.ketterenco.nl/

Esther Jongsma, projectleider Ketter & Co: "Door deze bijdrage kunnen we het eeuwen oudewater en de heilzame modder tot een ervaring maken. Om naast de Finse Sauna en het Turkse bad ook van het Veenbad een klassieker te maken.”

Naam project: De Poolse Bruid
Projecttrekker: Stichting tgECHO
Locatie: Boerderij de Haver, Onderdendam
Omvang projectkosten: € 271.300,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 20.000,-
Betrokken partijen: Noord Nederlands Toneel, Stichting Het Groninger Landschap, Erfgoedpartners Groningen, NDC Media Groep
Status/planning: In voorbereiding

Wat houdt het project in?
In 1998 verscheen de film De Poolse Bruid overeen ontmoeting tussen een Groninger boer en een Poolse vrouw.Poolse Bruid De film werd een hit. Toneelgroep  ECHO bouwt hier op verder en wil De Poolse Bruid 20 tot 25 keer op het toneel brengen op "Boerderij De Haver" in Onderdendam (gemeente Het Hogeland). De theatervoorstelling wordt een ode aan het Groninger erfgoed, de identiteit en het landschap, maar toont ook het innerlijk van de Groninger boer en de Poolse bruid.
Naast de theatervoorstelling wordt een randprogramma aangeboden met als doel de thema's van de voorstelling te verbreden en te verdiepen. Overkoepelend thema is 'verandering'. 

Waarom dit project?
Met de theatervoorstelling wordt het publiek bewust gemaakt van de schoonheid van de ontmoeting. En van de schoonheid en kwaliteit van het Groninger platteland. In de met de voorstellingen samengaande gespreksronden staat het (boeren-)leven op het platteland centraal. Deze Poolse Bruid vraagt en genereert veel aandacht voor behoud en versterking van het landelijk gebied inde regio. Gewezen wordt op het belang van behoud van identiteit en kwaliteit van de leefomgeving.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?
Het project valt onder het speerpunt Kwaliteit Stad en Land. Het randprogramma is belangrijke drager om naast de productie ook het gesprek te voeren over de impact van een veranderende omgeving. Met het totale pakket wordt aandacht gevraagd voor het onderscheid tussen stad en land en het belang van de identiteit en leefomgeving op het Groninger platteland.

Meer informatie?
https://tgecho.com/
https://nnt.nl

Lotte Dunselman, artistiek leider tgECHO: “Onze bewerking van de film laat zien dat niets onaantastbaar is. Wij zijn dan ook zeer blij met de financiële bijdrage van de Regio Groningen-Assen. Hiermee ondersteunt ze het belang van zorg voor elkaar en behoud van ons eigen (Gronings erf-) goed.”

Naam project: De Noorderlingen
Projecttrekker: Stichting De Noorderlingen
Locatie: Groningen
Omvang projectkosten: € 1.000.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is per student uit de regio Groningen-Assen € 1.000,- met een maximum van totaal € 50.000,-
Betrokken partijen: Rabobank, Deloitte, TRIP Advocaten&Notarissen, F-linc, Randstad, FC Groningen, JNO (VNO_NCW), Junction, Statement Communicatie, ASBR Subsidium, AccuRaad, Creatieve Weg, Crowd+Co.
Status/planning: In uitvoering

Wat houdt het project in?
De Noorderlingen is een bewezen startup programma voor ambitieuze studentondernemers dDe Noorderlingen webie willen groeien met hun bedrijf. Het is hogeschool- en gemeenteoverstijgend opgezet en heeft direct een noordelijke aanpak gekozen. In 5 jaar tijd hebben ruim 100 bedrijven deelgenomen, waarvan ca. 65% nog actief is als ondernemer. De afgelopen jaren is er gewerkt met onderbezetting en met een te laag budget is het programma draaiend gehouden. Om het programma voort te kunnen zetten, wordt er ingezet op het opschalen van het bewezen concept.

Waarom dit project?
De nieuwe koers van De Noorderlingen is erop gericht om meer én kwalitatievere deelnemers te krijgen. Om dit te realiseren is meer mankracht nodig om deze talenten te vinden en aan te trekken. Door samen te werken met lectoraten, innovatiewerkplaatsen en gebiedscoöperaties, willen De Noorderlingen in een vroege fase concepten en starters ontdekken. Met bijeenkomsten worden deze geïnspireerd en verbonden.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?
Het project De Noorderlingen draagt bij aan het versterken van het economisch kerngebied, door jonge ondernemers tijdens hun studie te coachen en te begeleiden in het runnen/opstarten van hun eigen bedrijf. In de regio Groningen-Assen zijn meerdere initiatieven voor het ontwikkelen van ondernemerschap. Deze regeling is onderscheidend door de focus op de specifieke doelgroep van studenten.

De Noorderlingen 2Meer informatie?
https://de-noorderlingen.nl/

Eelco Bakker, co-founder De Noorderlingen: “De bijdrage van Regio Groningen-Assen is belangrijk om de komende twee jaar ons vernieuwde programma goed te lanceren, zodat student-startups uit de regio met hulp van ons programma sneller kunnen groeien en zich blijvend verbinden aan de regio en het netwerk."

Naam project: Platform Impact Noord
Projecttrekker: Bries
Locatie: Sociale ondernemingen binnen de regio Groningen-Assen
Omvang projectkosten: € 126.000,- de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 39.200,-
Betrokken partijen: Hanzehogeschool Groningen, Van Hulley, WeHelpen, Alfa Accountants, Stichting Betekeniseconomie Drenthe, MVO Alliantie Noord-Nederland, Mistral Marketing & Communictie en Bries (uitvoerder).
Status/planning: In uitvoering

Wat houdt het project in?
Het Platform draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid, Platform Impact Noord 1het leggen van verbindingen, het versterken van kennis en expertise en het ontwikkelen van ondernemerschap. Het Platform heeft als perspectief om sociaal ondernemerschap aan te jagen en te versterken en doet dit door het bouwen van een community, een website, een online campagne en een jaarprogramma.

Waarom dit project?
Als je Sociale Ondernemingen als een branche zou zien, zou het de snelst groeiende branche van Nederland zijn (Social Enterprise Monitor 2017). Uit het onderzoek ‘Sociaal Ondernemerschap in Noord-Nederland’ vanuit Werk in Zicht blijkt dat de regio Groningen-Assen achterloopt op de trend bij de rest van het land. Door het bouwen van een onafhankelijk Platform wordt de impact van sociaal ondernemen in de regio vergroot.

Platform Impact NoordWaarom financieert Regio Groningen-Assen?
Het project valt onder het speerpunt Economie en draagt bij aan een sterkere sector sociaal ondernemen. De verwevenheid met het project Social StartUp Accelerator ‘Windkracht 5’ maakt ook dit project kansrijk. Het verdienmodel en daarmee na één jaar zelfstandig kunnen opereren is een belangrijke overweging voor toekenning van de middelen.

Meer informatie?
www.burobries.nl
www.socialimpactdaynoord.nl

Jan Willem Wenekes, oprichter & adviseur bij Bries: “Het Platform Impact Noord wordt een community voor ondernemen met maatschappelijke impact. We gaan verschillende ondernemingen, partijen en stakeholders bij elkaar brengen om samen méér maatschappelijke impact te maken. Dit gaan we versterken door het aanbieden van diverse activiteiten voor het vergroten van maatschappelijke impact; het vertegenwoordigen van de ‘sector’ sociaal ondernemen in de regio Groningen-Assen en een campagne om sociaal ondernemen uit te leggen aan een breder (ondernemers-) publiek.”

Regio Groningen-Assen