previous arrow
next arrow
Slider

Naam project: Boomhutbattle
Projecttrekker: Provincie Drenthe
Locatie: Cnossen Leekstermeer, Puur Exloo, Park Zeegser Duinen en camping Landgoed Börkerheide
Omvang projectkosten: €660.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is €50.000,-
Betrokken partijen: Evangelische Omroep, Provincie Drenthe, Gemeente Midden-Drenthe, Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe
Status/planning: In voorbereiding

Wat houdt het project in?

In het tv-programma 'de Boomhutbattle' wordt gestreden om de titel: 'Wie bouwt de mooiste boomhut van Nederland'? Met het programma promoot Drenthe zichzelf als provincie waar je op een bijzondere manier kunt overnachten. Het programma is een van de grote dragers van de succesvolle marketingcampagne 'Bijzonder overnachten' van Marketing Drenthe. ln 2020 is de kop van Drenthe aan de beurt en zullen op een aantal verblijfsaccommodaties zeer bijzondere bouwwerken verschijnen. Cnossen Leekstermeer en Park de Zeegser Duinen in Zeegse zijn twee van de deelnemers. De Borkerheide bij Westerbork is een camping buiten de regio.

 

Waarom dit project?  

Toerisme neemt toe in economisch belang. De eerdere producties van de boomhutbattle hebben geleid tot een grote populariteit van dit type overnachtingen in Drenthe. Door dit uit te breiden, kan een groot deel van de regio profiteren van dit vernieuwende aanbod.

De naamsbekendheid van de bedrijven zal toenemen door het programma en ook de traffic tussen de steden Groningen en Assen en dit deel van de regio Groningen-Assen vergroten. De deelnemende ondernemers maken onderdeel uit van dit samenwerkingsproject binnen de regio en zullen, nadat de boomhut is gerealiseerd ook onderdeel uitmaken van het provincie brede aanbod op het gebied van bijzondere overnachtingen. De verwachting is dat dit ook positief uitstraalt op het Groningse deel van de regio Groningen-Assen.

 

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

De boomhutten zien er geweldig uit en zijn een aanwinst voor de regio Groningen-Assen. Het project draagt hierdoor bij aan het speerpunt Kwaliteit Stad en Land. Via het tv-programma ontstaat er veel exposure voor de hele regio. Door de toename in toerisme draagt het project ook bij aan het speerpunt Economie.

 

"De Boomhutbattle zet de regio op de kaart, maakt de unieke waarde van het landschap zichtbaar en laat zien hoe de natuur (actief) beleefd kan worden. Bovendien zijn de boomhutten een aanvulling op het bestaande aanbod in de verblijfsrecreatie in de regio."

 

 

Meer informatie?  https://www.zapp.nl/programmas/de-boomhut-battle

Feiten & cijfers

Naam project: Voedselbos PlukN

Projecttrekker:  Stichting PlukN

Locatie: Westpark Groningen

Omvang projectkosten: € 106.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 45.000,-

Betrokken partijen: Gemeente Groningen, lokale ondernemingen in het Westpark.

Status/ planning: In voorbereiding

 

Wat houdt het project in?

PlukN is een openbaar voedselbos dat In het Westpark van Groningen wordt aangeplant. Een voedselbos waar iedereen op ieder moment doorheen kan wandelen en voedsel kan plukken. Door het bos wordt een pad aangelegd dat voor iedereen toegankelijk is, ook voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. PlukN staat voor recreatie en educatie. Bij het bos komt een gebouw (volledig duurzaam) waarin er in een farm-to-tablestijl geproefd kan worden en er aan de hand van workshops en cursussen meer informatie over natuurinclusieve landbouw wordt verstrekt. Zo wordt er een breed draagvlak gecreëerd en kan het voedsellandschap van morgen met alle zintuigen worden ervaren. Tenslotte worden directe regionale verbindingen tussen agrariër en consument gefaciliteerd.

 

Waarom dit project?  

Het Westpark is als een van de vijf grote parken van Groningen aangemerkt. De plannen voor het park zijn nooit uitgevoerd. PlukN zal de kenmerken die tot een park beschouwd worden opschalen en versterken. Het PlukN-bos wordt volledig openbaar. PlukN wil agrariërs helpen om een natuurinclusieve vorm van landbouw te incorporeren in de bedrijfsvoering door ondersteuning te bieden bij ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van het voedselbos. Ook wil PlukN de vraagkant vanuit de consument en lokale ondernemingen versterken en zorgdragen voor de afzetzijde waarmee korte lokale ketens kunnen worden gerealiseerd.

De grote parken van Groningen hebben een aantrekkingskracht ver buiten de stad en gemeentelijke grenzen alleen. Dit geldt zeker voor het Noorderplantsoen, Stadspark, Kardinge en het Paterswoldse Meer. Westpark is de vijfde van het rijtje, echter heeft die tot op heden deze status nog niet waargemaakt.

 

PLUKN1Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het is een sympathiek project dat op subtiele wijze bijdraagt aan de bewustwording over natuurinclusieve landbouw. Er zijn veel mogelijkheden om samen te werken binnen de Regio Groningen-Assen, zoals met de Food Factory, De Groene Stoel en de Herenboeren. Het project draagt bij aan het speerpunt Kwaliteit Stad en Land.

 

Quote: 'De bijdrage vanuit de RGA maakt het voor ons mogelijk dat alles wat we in het Westpark realiseren ook volledig openbaar toegankelijk kan worden. Zodat iedereen bij ons langs kan komen en vrij is om een handje te komen PlukN! Zo wordt het voedselbos van ons allemaal.'

 

René Davans en Helena Lei van Stichting PlukN

 

Meer informatie?  https://www.plukn.nl

Feiten & cijfers

Naam project: Westerkwartier Paardenkwartier

Projecttrekker: Stichting Westerkwartier Paardenkwartier

Locatie: Westerkwartier en aangrenzende regio's

Omvang projectkosten: €322.000,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 112.700,-

Betrokken partijen: provincie Groningen, gemeente Westerkwartier, HJC Manege, hippische ondernemers in de regio, MBO Terra, KNHS regio Groningen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Groningen Airport Eelde, LTO Noord, Limburg Paardensport, Hippisch Platform Drenthe, KWPN

Status/ planning: In voorbereiding

 

Wat houdt het project in?

Er wordt een platform gecreëerd waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden en versterken en waarbij paarden de verbindende factor vormen. Onder aansturing van een projectbureau wordt het gebiedsontwikkelingsplan uitgevoerd. Het Westerkwartier fungeert als kloppend hart voor het realiseren van een aantrekkelijk hippisch vestigingsklimaat in Noord-Nederland.

De uitrol vindt plaats in onderstaande deelprojecten:

  • Gebiedsontwikkeling, vernieuwing platteland
  • Economische groei
  • Sport en evenementen
  • Onderwijs

 

Waarom dit project?  

De regio staat voor een uitdaging. De landbouw, in het bijzonder de veehouderij, staat vanuit meerdere perspectieven al een geruime periode onder druk. De paardensport is al groot in het Westerkwartier. Door samen te werken kan een sterkere hippische regio ontstaan, ook buiten het Westerkwartier. Doordat de paarden langer in de regio blijven, leidt dat tot een stijging van zowel de directe als indirecte omzet in Noord-Nederland.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

Het project kan een enorme boost betekenen voor de Regio Groningen-Assen, met name op de bedrijfsmatige kant van de hippische sport. Het project draagt bij aan het speerpunt Kwaliteit Stad en Land en Economie.

 

paardenkwartier 1Quote:

Stichting Westerkwartier Paardenkwartier: ”Wij hebben altijd voorop gelopen en ons oor te luisteren gelegd in het hart van het Westerkwartier. We zagen de enorme uitdagingen waar het gebied, met name de veeteelt, voor staat. Daarom hebben we samen een visie ontwikkeld, hoe een boost te geven aan de regio. Deze bijdrage zet ons stevig in het zadel."

 

Ella Huizinga, projectbureau Westerkwartier Paardenkwartier

 

 

Meer informatie?  http://www.westerkwartierpaardenkwartier.nl/

Feiten & cijfers
Naam project: Westerkwartier Paardenkwartier
Projecttrekker: Stichting Westerkwartier Paardenkwartier
Locatie: Westerkwartier en aangrenzende regio's
Omvang projectkosten: €322.000,- de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is € 112.700,-
Betrokken partijen: provincie Groningen, gemeente Westerkwartier, HJC Manege, hippische ondernemers in de regio, MBO Terra, KNHS regio Groningen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Groningen Airport Eelde, LTO Noord, Limburg Paardensport, Hippisch Platform Drenthe, KWPN
Status/ planning: In voorbereiding

Wat houdt het project in?
We gaan een platform creëren waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden en versterken waarbij paarden de verbindende factor vormen. Om dit gebiedsontwikkelingsplan tot uitvoer te brengen gaat het aangestuurd worden door een projectbureau. Het Westerkwartier fungeert als kloppend hart voor het realiseren van een aantrekkelijk hippisch vestigingsklimaat in Noord-Nederland.

paardenkwartier 1De uitrol vindt plaats in onderstaande deelprojecten:
- Gebiedsontwikkeling, vernieuwing platteland
- Economische groei
- Sport en evenementen
- Onderwijs

Waarom dit project?
De regio staat voor een uitdaging. De landbouw, in het bijzonder de veehouderij, staat vanuit meerdere perspectieven al een geruime periode onder druk. De paardensport is al groot in het Westerkwartier. Door samen te werken kan een sterkere hippische regio ontstaan, ook buiten het Westerkwartier. Doordat de paarden langer in de regio blijven, leidt dat tot een stijging van zowel de directe- als indirecte omzet in Noord-Nederland.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?
Het project kan een enorme boost betekenen voor de Regio Groningen-Assen. Dit speelt dan met name op de bedrijfsmatige kant van de hippische sport. Het project draagt bij aan het speerpunt Kwaliteit Stad en Land en Economie.

Stichting Westerkwartier Paardenkwartier: ”Wij hebben altijd voorop gelopen en ons oor te luister gelegd in het hart van het Westerkwartier. We zagen de enorme uitdagingen waar het gebied, met name de veeteelt, voor staat. Daarom hebben we samen een visie ontwikkeld, hoe een boost te geven aan de regio. Deze bijdrage zet ons stevig in het zadel”.

Meer informatie?  http://www.westerkwartierpaardenkwartier.nl/

Feiten & cijfers

Naam project: Poort tot de Onlanden

Projecttrekker: Natuurmonumenten

Locatie: De Onlanderij, Eelderwolde.

Omvang projectkosten: € 2.069.705,-, de bijdrage vanuit Regio Groningen-Assen is €246.235,-

Betrokken partijen: Natuurmonumenten

Status/ planning: In voorbereiding

 

Wat houdt het project in?

Natuurmonumenten wil als grootste en groeiende groene vereniging van Nederland De Onlanderij verder doorontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft deze plek haar waarde al bewezen.Poort4                                                Het is nu tijd deze waarden en kansen te verzilveren. De Onlanderij wordt het centrum waar bezoekers van de Onlanden kunnen starten om dit prachtige en belangrijke natuurgebied voor de regio te ervaren. Het is ook de plek waar je na een mooie wandeling of fietstocht op adem kunt komen. Jaarlijks gaan er vanuit deze poort ruim 65.000 bezoekers de ruimte van het landschap en de natuur ervaren. Bijzonder is dat bij deze toegangspoort bezoekers alle facetten van de Onlanden kunnen beleven. Op het erf van de Onlanderij kunnen kinderen spelen in de speelnatuur van OERRR. Volwassenen en kinderen leren op het educatief erf over het landschap en waterberging, raken geïnspireerd om ook thuis de natuur de ruimte te geven. Om vervolgens in actie te komen de natuur dichtbij te beschermen. De Onlanderij wordt dé buitenplek in Noord-Nederland waar natuurliefhebbers en groene ondernemers elkaar willen ontmoeten.

 

Waarom dit project?  

De ontwikkeling van de Poort tot de Onlanden geeft een ruimtelijke kwaliteitsimpuls: de gebruiks- en belevingswaarde, het aantal bezoekers, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, het groen en de biodiversiteit worden verbeterd. Daarnaast wil Natuurmonumenten op deze centrale plek ondernemers die actief zijn op het gebied van circulariteit, duurzame techniek en gezondheid faciliteren elkaar te ontmoeten en samen te werken. Er zal een stimulerend effect uitgaan van het educatieve erf en de mensen die aan het werk zijn om het natuurgebied te onderhouden.

Waarom financiert Regio Groningen-Assen?

De Onlanden is een van de parels van de Regio Groningen - Assen. Naast dat de kwaliteiten van natuur worden geroemd is de economische meerwaarde voor de regio van groot belang. Als gelukkigste regio van Nederland is de balans tussen natuur, werkgelegenheid en wonen een voorbeeld voor het denken over hoe om te gaan met de inrichting van Nederland in de toekomst. De afgelopen jaren is bewezen dat de Onlanderij van grote betekenis is voor het gebied en voor de educatie van kinderen. Het is goed dit nu te professionaliseren. Het project draagt bij aan de speerpunten Kwaliteit Stad en Land en Economie.

 Poort2

Quote: "Als boswachter werk ik met trots aan het behoud van dit natuurgebied! Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat de natuur een onmisbare schakel is in ons leven. Van waterveiligheid voor de stad, een plek voor plant en dier maar ook een plek om tot rust te komen. De Onlanden zijn daarom het beschermen waard!”

 

Bart Zwiers, Boswachter van de Onlanden voor Natuurmonumenten

 

Meer informatie?  https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/de-onlanden/faciliteit/de-onlanderij

Het Drone Festival Assen heeft vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten van de Regio Groningen-Assen een bijdrage ontvangen. Het Drone Festival is een regionaal project met landelijke en zelfs internationale reikwijdte en heeft als doel om de kennisachterstand en informatiebug die er bij bedrijven en particulieren rondom drones is, op te lossen.

Regio Groningen-Assen