De gemeentelijke herindeling heeft tot gevolg dat we met ingang van het nieuwe jaar met minder deelnemers aan tafel zitten: niet met de huidige 11 maar met 7 partijen. Dat maakt het belang van samenwerking er echter niet minder om, want volgend jaar stellen we met elkaar de Toekomstagenda op voor de regio Groningen-Assen. Zo zorgen we voor een sterke en goed bereikbare regio waar het fijn wonen, lekker werken en goed leven is!

 

 

De RGA heeft onlangs de behaalde resultaten van 20 jaar regionale samenwerking gepubliceerd in een projectenboek. Daarin staat per gemeente een overzicht van alle projecten die een bijdrage hebben gekregen uit het Regiofonds. Het gaat om gerealiseerde projecten en projecten die momenteel in uitvoering zijn. Dankzij co-financiering met rijkssubsidies zijn in de hele regio miljoenen euro's méér geïnvesteerd dan de deelnemers gezamenlijk hebben ingelegd. De conclusie is dan ook dat onder de streep alle gemeenten minstens netto-ontvangers zijn. Het projectenboek van de regio Groningen-Assen vindt u hier.

De afgelopen jaren heeft de RGA veel geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de regio. Dorpen en steden in de regio zijn onderling beter verbonden door een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer. En mede dankzij de aanleg van 12 P+R's en Fietsroutes Plus stappen reizigers steeds vaker over op de trein, de bus of de fiets. Ook heeft de RGA in Groningen en Assen bijgedragen aan een nieuw treinstation en zijn een aantal bestaande stations verbeterd. Al met al heeft de RGA zo'n 5.000 spitsmijdingen per dag helpen realiseren, samen met Groningen Bereikbaar, Assen Slim Bereikbaar en een aantal grote werkgevers in de regio. In dit filmpje passeren een aantal gerealiseerde bereikbaarheidsprojecten in de regio Groningen-Assen de revue.

Ondernemers uit Noord-Nederland verenigingen zich in de nieuwe ondernemersvereniging Impact Noord. De nieuwe vereniging is gelanceerd tijdens Social Impact Day Noord. Impact Noord vertegenwoordigt ondernemers die met hun bedrijf maatschappelijke impact willen maken. De vereniging is ontstaan vanuit de behoefte om het ondernemersklimaat voor ondernemen met impact te verbeteren.

Regio Groningen-Assen