previous arrow
next arrow
Slider

De komende 10 jaar worden er 20.000 nieuwe woningen gebouwd in de regio Groningen-Assen. Dit jaar sluit Regio Groningen-Assen (RGA) daarover een Verstedelijkingsakkoord met het rijk. Maar er ligt ook een opgave in de bestaande bouw. Kun je regionaal sturen op de kwaliteit daarvan? Of móét dat zelfs? En wat ís die kwaliteit eigenlijk? Deze vragen staan centraal tijdens de livestream 'Kansen in de bestaande woningmarkt' op vrijdag 12 maart van 13.00 tot 14.25 uur.

99% van woningvoorraad is bestaande bouw

In de Verstedelijkingsstrategie wordt gekeken naar wat de geschikte locaties zijn voor de nieuw te bouwen woningen. Maar er ligt ook een opgave in de bestaande bouw - deze bevat immers 99% van de woonvoorraad. Zo vraagt de opwarming van de aarde om klimaatadaptieve oplossingen, wonen veel mensen niet meer in een 'passend' huis en lijkt de coronacrisis ervoor te zorgen dat woonwensen en eisen aan de directe woonomgeving veranderen. Naoorlogse wijken zijn ruim voorradig maar op steeds meer plekken toe aan herstructurering. Hoe zou je de bestaande bebouwde omgeving dusdanig aan kunnen passen, om dit weer aantrekkelijk te maken? Of om doorstroming op gang te brengen? Hoe voeg je kwaliteit toe aan een al bestaande wijk? Wat ís die kwaliteit dan? En hoe kan je hier regionaal effectief op samenwerken, en wat is daarvoor nodig?

Livestream

Tijdens de livestream zullen Peter Boelhouwer (TUDelft) Rosemarie van Ham (gemeente Rotterdam) en Pieter Bregman (Nijestee) hun licht schijnen op dit onderwerp en voorbeeldprojecten presenteren. Daniël Depenbrock (KAW) leidt de gesprekken. Het digitaal publiek wordt bij de discussie betrokken via polls en de chatfunctie. Een interessante bijeenkomst voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij kwaliteit van de bestaande woningmarkt. Werk jij bij de overheid of bij een woningbouwcorporatie? Ben je makelaar, projectontwikkelaar of stedenbouwkundige? Dan nodigen we je van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen! Aanmelden kan via RGAdigitaal.

PROGRAMMA

13.00     Welkom door Daniël Depenbrock, opening door Mirjam Wulfse (voorzitter RGA)

13:10     Keynote door Peter Boelhouwer (TU Delft)

13:30     Presentatie door Rosemarie van Ham (gemeente Rotterdam)

13:50     Presentatie door Pieter Bregman (Nijestee)

14:10     Digitaal tafelgesprek met de drie sprekers

14.25    Einde sessie

Vragen?

Deze digitale inspiratiebijeenkomst is de springplank naar een grotere, fysieke sessie op een later moment in 2021, wanneer de maatregelen dit weer toelaten. Heb je vragen over de livestream? Neem dan contact op met Sandra Knoop (06-15529126 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Het theaterproject Aan de andere kant heeft een bijdrage gekregen van € 10.000 uit de Regeling Regionale Projecten (ReP).

21.5 hectare bedrijfsterrein verkocht in 2020 in de regio Groningen-Assen

In 2020 is in de regio Groningen-Assen 21.5 ha bedrijfsterrein verkocht. Dat is beduidend meer dan in 2019 (6.7 ha) en 2018 (11.5 ha) het geval was. Ook overschrijdt dit resultaat ruimschoots het meerjarig gemiddelde van 9.9 hectare. De mooie cijfers zijn grotendeels toe te schrijven aan de verkoop van bedrijfsterrein in de gemeente Groningen, maar liefst 16.5 ha. De grootste transactie vond plaats op Westpoort: 11 ha voor het distributiecentrum voor de Aldi. De overige 5 ha van het totaal is verdeeld over de hele regio uitgegeven, waarvan meer dan de helft in Midden-Groningen (2.7 ha). Opvallend genoeg laat de landelijke tendens in 2020 juist een lichte teruggang zien. De regio Groningen-Assen wijkt hier dus in positieve zin vanaf.

De informatie over de kavelverkoop komt uit de jaarlijkse bedrijventerreinenmonitor van Regio Groningen-Assen (RGA). Wethouder Economische Zaken Paul de Rook van de gemeente Groningen en bestuurder binnen de RGA is blij met de cijfers: "Al een aantal jaren is er grote belangstelling van ondernemers om zich in onze regio te vestigen. De coronacrisis heeft daar geen afbreuk aan gedaan. Integendeel zelfs, in 2020 zien we dat het verkoopresultaat vér boven het meerjarig gemiddelde ligt. Ik vind dat een een mooie ontwikkeling."

Stijgende lijn

Alhoewel de wethouder trots is op de resultaten, nuanceert hij ze ook: “Zo’n jaarlijkse monitor is een momentopname. Gesprekken met bedrijven over grondverkoop duren soms jaren. Daardoor kan de uitgifte van jaar tot jaar flink verschillen." Dat was de afgelopen jaren inderdaad het geval, de cijfers vertoonden een grillig verloop. Ze zijn pas over een periode van vijf jaar goed met elkaar in verband te verband te brengen. De Rook: "De RGA ziet nu echter een stijgende lijn. Waarschijnlijk zijn de magere jaren in de grondverkoop voorbij, ook aangezien er nog heel veel transacties in de pijplijn zitten."

Over de bedrijventerreinenmonitor

De afgelopen vijf jaar werd het merendeel van de terreinen (circa 73%) uitgegeven in de gemeente Groningen. Ook in 2020 was dat het geval. De totale uitgifte was in dat jaar verdeeld over zes gemeenten. Op dit moment is er in de RGA ruim 193  hectare bedrijfsterrein beschikbaar.

De volledige bedrijventerreinenmonitor 2021 vindt u hier.

De drie noordelijke provincies en grote steden in Noord-Nederland slaan de handen ineen om de logistiek in het Noorden schoner, slimmer en efficiënter te maken.

Per 1 februari 2021 is het Regiobureau van Regio Groningen-Assen verhuisd van de Oosterstraat naar de Emmasingel in Groningen.

Van 19 tot en met 25 januari vond de Klimaatadaptatieweek plaats in Groningen.

Regio Groningen-Assen