Er wordt al lang gewerkt aan plannen voor het stationsgebied in Bedum. Die omgeving wordt opnieuw ingericht en de sociale veiligheid wordt vergroot. De parkeergelegenheid wordt verplaatst en het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. Bij de herinrichting wordt er rekening mee gehouden dat lijnbussen in de toekomst het station gaan aandoen.  Het werk moet na de zomervakantie beginnen.

Al rond 2010 had de gemeente plannen om het stationsgebied een facelift te geven. Die kwamen door verschillende ontwikkelingen niet van de grond. Zo werd er in een studie die de gemeente liet verrichten nog uitgegaan van de komst van een sneltram die onder meer station Bedum zou gaan aandoen. Die tramplannen zijn inmiddels definitief in de prullenbak verdwenen.

Bussen
Om in de behoefte aan meer parkeerruimte te kunnen voorzien, moest grond worden verworven. Dat proces verliep moeizaam. Pas begin dit jaar wist de gemeente eigenaar van de grond te worden. In de plannen die destijds werden ontwikkeld, werd ook uitgegaan van ontsluiting van het station met streekbussen. Bussen  zouden over de Parallelweg moeten gaan rijden. Die plannen gaan voorlopig in de koelkast. Maar kunnen er in een later stadium wel uit worden gehaald. De bushalte komt dan vlakbij het station te liggen.

Presentatie
De huidige plannen voor het stationsgebied worden op 30 mei gepresenteerd. Belangstellenden kunnen dan van 19.00 tot 21.00 uur terecht in De Meenschaar aan de Kapelstraat in Bedum. Vertegenwoordigers van de gemeente  zijn daar om toelichting op de plannen te geven. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de waterhuishouding in het gebied te verbeteren. Dat valt samen met een opknapbeurt van het nabijgelegen hertenkamp. Ook de plannen daarvoor zijn in De Meenschaar te bekijken.

Verdubbeling
De plannen gaan uit van vergroting van de parkeercapaciteit. Een strook, direct naast het spoor aan de westkant van het station, wordt als parkeerplaats ingericht. Daar kunnen 56 auto's een plaats vinden. De totale capaciteit wordt daarmee verdubbeld.

Wifi en water
De fietsenstalling wordt waarschijnlijk niet vergroot. Dat is niet nodig omdat de capaciteit voldoet na verwijdering van oude 'weesfietsen' die er gestald zijn. Op het voorplein, waar nu nog geparkeerd wordt, komen alleen parkeermogelijkheden voor minder validen en taxi's. De voorzieningen op het station zelf worden ook verbeterd. Er komt een wifi-punt  en er kan water worden getapt. Mogelijk komt er ook een laadpunt voor elektrische auto's. Het meubilair wordt vernieuwd.

De kosten van de operatie bedragen ruin zes ton. Ongeveer de helft daarvan wordt betaald door de Regio Groningen-Assen 2030. Ook de provincie en de NS dragen bij. De gemeente betaalt 150.000 euro aan het project, naast een bijdrage uit het rioleringsfonds van 175.000 euro.

 

Op 9 mei was het eindelijk zover. Na de valse start in januari van dit jaar werd de nieuwe uitkijktoren in De Onlanden feestelijk geopend door gedeputeerde Fleur Gräper (voorzitter stuurgroep Regio Groningen-Assen) en directeur Teo Wams (directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten). Kinderen van de naburige christelijke basisschool De Rietzanger uit Eelderwolde onthulden samen met de sprekers van diverse organisaties de naam van de toren, 'Het Beeld'.

Nieuwe tool van Jester & MadLogic testen: StrategyLAB

Jester is een bureau (https://jester.nl/) gespecialiseerd in organisatieverandering. Nu heeft Jester een tool ontwikkeld samen met het Groningse bedrijf MadLogic (https://www.madlogic.nl/) waarmee bedrijven en organisaties hun koers kunnen bepalen samen met collega's en experts.

De tool heet StrategyLAB. De initiatiefnemers Jester en MadLogic willen heel graag feedback uit de markt om de toolkit nog beter te maken en als input voor de doorontwikkeling van nieuwe tools. Daarom zijn de bedrijven een samenwerking aangegaan met het Economisch Platform Groningen - Assen. Bedrijven en organisaties uit de regio Groningen-Assen kunnen dan ook gratis deelnemen aan een pilot.

Als deelnemer aan de pilot krijgt u:

  • 1 jaar kosteloos toegang tot de online strategy toolkit. In deze periode kunt u alle tools gebruiken. Na afloop van de pilot kunt u alle resultaten downloaden als pdf of Excelbestand.
  • Een uitnodiging voor de exclusieve workshop over het businessmodelcanvas en het OGSM-model (businessplan op 1 A4). De workshop vindt plaats op donderdag 7 juni van 16.00 - 18.30 uur in Groningen, dus schrijf u snel in. Vol = vol.

Meer informatie en hoe u zich inschrijft vindt u op jestertools.com/groningen-assen en in de Brochure Pilot StrategyLAB.

Noord Nederland is een living lab en dé pilotregio voor het testen van autonoom vervoer. In 2017 zijn er al tests in de Eemshaven en Loppersum van start gegaan met busjes die zonder bestuurder op een afgeschermd traject rijden. Op steeds meer plaatsen zullen er in de komende periode tests met zelfrijdend vervoer over zowel de weg, over het spoor, over het water en door de lucht uitgevoerd worden samen met partners uit het innovatieve bedrijfsleven, kennisinstellingen en belanghebbende gemeentes.

Afgelopen maandag namen wethouder Harmke Vlieg, regiodirecteur van NS Joost van der Bijl en regiodirecteur van ProRail Jan Mulder het nieuwe station in Assen in gebruik. De Funfare met saxofoons, tuba en banjo’s bracht vrolijke muziek en reizigers werden op appels getrakteerd. Vanaf heden stopt de trein bij het nieuwe stationsgebouw en zijn het gebouw en de perrontunnel open voor alle reizigers.

De Tirrel in Winsum, het unieke project waar zorg, onderwijs, sport en vrije tijd bij elkaar onder 1 dak komen, krijgt steeds meer vorm. Eind vorig jaar is er een voorlopig ontwerp van het gebouw gepresenteerd. Het definitief ontwerp wordt voor de zomervakantie verwacht. Op dit moment zit het project nog volop in de fase van afstemming met alle partijen die een plek in de Tirrel (willen) krijgen en partijen die van de faciliteiten van de Tirrel gebruik gaan maken.

Regio Groningen-Assen