previous arrow
next arrow
Slider

In opdracht van de Vereniging Behoud Natuurschoon Nietap, Leek e.o. worden er gedurende de periode 2018-2019 herstelwerkzaamheden verricht aan het Natuurschoonbos, gelegen tussen Nietap/Terheijl en Roden.

De werkzaamheden bestaan uit:
- diverse paden worden van geel zand voorzien
- er wordt een pad aangelegd naar de karakteristieke Meester Posthumabank
- de goudvisvijver heeft een mooie houten omheining gekregen
- de eeuwenoude Toutenburgsingel is danig gesnoeid en er is jonge aanplant in de vorm van boompjes verschenen
- het Vagevuur, waar ooit befaamde priksleewedstrijden plaatsvonden, heeft helemaal een nieuw gezicht gekregen met een begaanbaar pad van vlonders en verder is er heel, heel wat snoeiwerk verricht.

Welke werkzaamheden tot nu toe al zijn gedaan is te zien in dit filmpje: https://youtu.be/rg-x7zUEKEU. Foto en filmpje Roel Lubbers©

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe, Gemeente Noordenveld en Regio Groningen- Assen.
 

 

Woensdagmiddag verrichtte wethouder Janna Booij de officiële oplevering van de nieuwe aangelegde Bosbeek/Nijlandsloop. Het doel van het project Bosbeek Nijlandsloop was om een ecologische en recreatieve verbinding te maken tussen de stad en het Drentsche Aa-gebied, waarbij tevens extra waterberging is gerealiseerd. Het resultaat zijn twee prachtige nieuwe beken middenin Assen, beide met een recreatief voet-fietspad.

Als alles volgens plan verloopt, opent medio 2019 in Groningen het ‘Mobility Innovation Center’ zijn deuren. De provincie, gemeente, Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en Noorderpoort ondertekenden onlangs een intentieverklaring voor de oprichting van dit kenniscentrum voor slimme mobiliteit. ‘We lopen in Groningen al voorop als het gaat om zaken als slimme stadslogistiek en autonoom vervoer’, zegt Programmamanager Slimme & Groene Mobiliteit bij de Provincie Groningen Daniël Koelikamp. ‘In het MIC willen we projecten bundelen en gezamenlijk naar buiten treden als voorbeeldregio voor innovatie, slimme en duurzame mobiliteit.’

Door de Groningse kennis over innovatieve, slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen te bundelen en gezamenlijk naar buiten te treden, kan de regio volgens Koelikamp echt een internationale koplopersrol gaan spelen: ‘Eigenlijk doen we dat al een beetje, maar zoals het Groningers betaamt, schreeuwen we dat nu eenmaal niet van de daken.’

Koelikamp wijst op de slimme stadslogistiek in Groningen, de vele pilotprojecten met zelfrijdend vervoer in de provincie en de proeven met ‘talkin traffic’ in de Regio Groningen-Assen. ‘En vergeet ook de vele ontwikkelingen in de waterstofeconomie en de succesvolle spitsmijdcampagnes niet. In geen enkele andere Nederlandse stad plannen de onderwijsinstellingen hun college- en lesuren zo in dat studenten niet tijdens de spits hoeven te reizen.’

Uit de opsomming blijkt wel dat slimme en duurzame mobiliteit vele facetten kent. ‘Techniek speelt een cruciale rol: de digitalisering biedt allerlei kansen om te komen tot slimmer en duurzamer reis- en rijgedrag, maar daarbij spelen duurzaamheid en gedragsverandering ook een belangrijke rol. In het MIC willen we al die kennisgebieden bij elkaar brengen.’

Het centrum zal kennis, ervaringen en initiatieven bundelen en studenten, onderzoekers en bedrijfsleven mogelijkheden bieden om gezamenlijk innovatieve oplossingen te onderzoeken, ontwikkelen, testen en toe te passen. ‘Allemaal met als doel op een duurzame wijze bij te dragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en de regio’, aldus Koelikamp.

En het zijn lang niet alleen de vijf ‘founding partners’ van het Mobility Innovation Center die deze ambitie ondersteunen. ‘Er is ook vanuit het regionale bedrijfsleven en de semi-overheid volop animo om partners te worden in het MIC. Vervoersbedrijven Qbuzz en Arriva hebben het plan al omarmd, en ook technologiebedrijven als 360 graden video-specialist Horus en organisaties als Groningen Bereikbaar en Regio Groningen-Assen zien er volop toegevoegde waarde in’, zo geeft Koelikamp aan. ‘Eigenlijk is elke organisatie die denkt een bijdrage te kunnen leveren uitgenodigd om zich bij het MIC aan te sluiten.’

 

De provincie Drenthe investeert op korte termijn samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in de Fietssnelweg Assen Groningen. Voor de Fietssnelweg Assen Groningen is in totaal 3,5 miljoen (1,8 miljoen voor Drenthe) beschikbaar. Daarnaast investeren de provincies Drenthe en Groningen de komende jaren samen met de gemeenten Assen en Tynaarlo ongeveer 9 miljoen in de Fietssnelweg.

Ondernemers uit Noord Nederland verenigingen zich in de nieuwe ondernemersvereniging Impact Noord. De nieuwe vereniging is gelanceerd tijdens Social Impact Day Noord. Impact Noord vertegenwoordigd ondernemers die met hun bedrijf maatschappelijke impact willen maken. De vereniging is ontstaan vanuit de behoefte om het ondernemersklimaat voor ondernemen met impact te verbeteren.

Ontstaan
In 2016 was de eerste editie van Social Impact Day Noord. Destijds voelde een groep ondernemers, bestuurders en anderen de behoefte om mensen bij elkaar te brengen rondom het thema sociaal ondernemerschap. In 2017 is er op initiatief van de arbeidsmarktregio Groningen - Noord-Drenthe onderzoek gedaan naar de sector en de behoefte van sociale ondernemingen in Noord-Nederland. Daar kwam een aantal kernbehoeftes uit, zoals meer zichtbaarheid, een sterker netwerk, directe ondersteuning aan start-ups en toegang tot de overheid. En nu, in 2018, heeft een kopgroep van ondernemers Impact Noord opgericht. Impact Noord bouwt hiermee voort op de beweging rondom maatschappelijk ondernemen. Het is een antwoord op bovengenoemd onderzoek en de wens van ondernemers om te werken aan een sterk klimaat voor ondernemen met impact in Noord-Nederland. Niet alleen op Social Impact Day Noord, maar het hele jaar door. De opstart van Impact Noord is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Regio Groningen-Assen vanuit de regeling Regionale en Innovatieve Projecten.

Wie zijn Impact Noord
Impact Noord is begonnen vanuit de wens van dertien ondernemingen in Noord-Nederland. Meer informatie over de leden en hoe je lid kunt worden, is te vinden op de website. De leden vormen de kern van de vereniging: ondernemingen die maatschappelijke impact realiseren in Noord-Nederland. Deze ondernemers willen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren en om samen sterker te staan. Dat kan zijn om ervaringen en contacten uit te wisselen, maar ook om een netwerk van partners te bouwen. Overheden, kennisinstellingen, investeerders en bedrijven, zij spelen allemaal een belangrijke rol bij het creëren van een sterk ondernemersklimaat. Impact Noord is een samenwerkingsverband van organisaties, ondernemers en instellingen, die ondernemerschap zien als dé manier om tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te komen.

Wat Impact Noord gaat doen
De vereniging maakt zich hard voor het bouwen aan een sterk netwerk, het vergroten van kennis en expertise, het organiseren van activiteiten en het vergroten van de zichtbaarheid in de regio en online.

Samen bouwen aan een sterk netwerk
Allereerst bouwt Impact Noord samen met haar leden en partners aan een sterk netwerk rondom ondernemen met impact, onder andere door een jaarprogramma met netwerkbijeenkomsten en thema-evenementen te organiseren. Daarnaast verbindt de vereniging leden en niet-leden met elkaar rondom concrete vragen van ondernemers of anderen.

Vergroten van kennis en expertise
Het vergroten van kennis van sociaal ondernemerschap is een belangrijk aandachtspunt in Noord-Nederland. Voor het vergroten van kennis en expertise werkt de vereniging samen met overheden, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen. De leden hebben veel kennis van en expertise in ondernemen met impact. Deze kennis wordt gedeeld rondom concrete uitdagingen. Zo is Impact Noord ook nauw betrokken bij Windkracht 5, een ondersteuningsprogramma voor social start-ups.

Vergroten van de zichtbaarheid
Impact Noord werkt aan de profilering van lokale ondernemingen en het vergroten van de bekendheid met het concept impact-ondernemen. Bijvoorbeeld door een campagne. Namens haar leden is Impact Noord gesprekspartner en belangenbehartiger bij overheden en anderen die impact-ondernemerschap willen stimuleren.

BOUW MEE!
Op de website van Impact Noord zijn evenementen te vinden. Organisaties of ondernemingen die een evenement of project organiseren rondom impact kunnen contact opnemen, zodat de samenwerking vergroot kan worden.

Impact Noord bouwt met leden, partners en andere geïnteresseerden aan een ecosysteem voor ondernemen met impact in Noord-Nederland.

 

Het Rijksprogramma Beter Benutten is voor de regio Groningen-Assen zeer succesvol geweest. In acht jaar tijd is er circa 44 miljoen geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid van de hele regio. Het programma is inmiddels afgerond. Deze week maakte het Ministerie van I&W bekend zo'n 5 miljoen euro toe te kennen aan projecten die mede zijn voortgekomen uit Beter Benutten.

Regio Groningen-Assen