Home | De volgende 25 jaar!

Op naar de volgende 25 jaar!

Onder de titel Let’s Regio! vierden we vrijdagmiddag 5 november 2021 tijdens het festival Let’s Gro! het jubileum van Regio Groningen-Assen. Al meer dan 25 jaar stemt de RGA de woningbouwaantallen af, wordt de mobiliteit in de hele regio in goede banen geleid en wordt de economie aangejaagd – en dit alles op basis van een gedegen monitoring. Ook draagt de RGA financieel bij aan innovatieve projecten die de economie en de ruimtelijke kwaliteit in onze regio versterken. De afgelopen jaren zijn er dankzij de RGA bovendien grote subsidiestromen op gang gekomen en forse investeringen gedaan. Kortom: we kijken terug op zeer succesvolle jaren. Alle reden om feestelijk stil te staan bij ’25 jaar RGA’!

Videoverslag

Sprekers

RGA-directeur Betty de Boer verwelkomde alle mensen die deze middag naar het Forum waren gekomen om het jubileum luister bij te zetten. “Fijn om te zien dat er zovelen zijn die de regio een warm hart toedragen!” zei ze tegen het publiek dat bestond uit (oud)- bestuurders, raadsleden, ambtenaren en samenwerkingspartners van de RGA.

Burgemeester van Groningen Koen Schuiling opende de jubileumbijeenkomst. ” We hebben de kans, en meer nog: het vermogen om een metropoolregio te zijn waar de grote vragen van deze tijd een antwoord krijgen. Het is mijn stellige overtuiging, dat als we onze leefkwaliteit kunnen koppelen aan de radicale vernieuwing die bij ons mogelijk is, we als regio goud in handen hebben.”

Jan Kleine van Bureau Pau meanderde via de DAG-driehoek en de T-structuur naar de Regiovisie 2030 die in november 1996 bekrachtigd werd en al die jaren niet aan waarde heeft ingeboet. “Nadenken op een grotere schaal over het ontwerp van zo’n regio was in die tijd redelijk nieuw.”

Nynke Jutten van Bureau De Zwarte Hond gaf een korte presentatie van de Verstedelijkingsstrategie die de afgelopen tijd door de deelnemers binnen de RGA gezamenlijk is opgesteld. “De toekomstvisie van Nederland is niet alleen het Westen en de toekomstvisie van de RGA betreft niet alleen de steden, maar álle kernen in de regio.”

‘Founding fathers’ van de Regiovisie stedenbouwkundige Riek Bakker en Commissaris van de Koning in Flevoland Leen Verbeek waarschuwden met verve voor het gevaar van eigenbelang vóór gezamenlijk belang – en waar dat in het ergste geval toe kan leiden.

Riek Bakker: “Als alle gemeenten alleen naar zichzelf kijken, dan krijg je de hel op aarde.” Leen Verbeek adviseerde om de blik ook op de buurlanden te richten: “Het risico van de Verstedelijkstrategie is dat we teveel met onze interne agenda bezig zijn. Regio Groningen-Assen moet meer naar haar internationale positie kijken.” Riek Bakker kreeg met anekdotes uit de wordingsgeschiedenis van de Regiovisie de lachers op haar hand. Ze herinnerde zich dat Assen indertijd dwars lag.  “Ik pakte de kaart en scheurde Assen ervanaf. ‘Wilt u dit dan burgemeester?’ vroeg ik. Nee, dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. Na een korte schorsing schaarde ook Assen zich toen achter de Regiovisie.”  Over het proces van de totstandkoming van de visie, zei ze: “Het kwartje viel pas toen we duidelijk maakten dat sommige gemeenten helemaal niet moeten bouwen,  maar als eerste taak hebben om te zorgen voor het landschap.”

Leen Verbeek vulde hierop aan: “Grote nieuwbouwwijken bij historische kernen die van nature beheerder van het landschap zijn, dat moet je niet willen. Die ‘last’ moeten de steden overnemen om te voorkomen dat het landschap dichtslibt.” De Regiovisie is nu, 25 jaar na dato, toe aan een update. “Laten we bedenken hoe de regio Groningen-Assen er in 2050 uit kan zien,” riep Verbeek op. “Een masterplan, niet alleen van ingenieurs en ecologen, maar ook van kunstenaars, sociale en geesteswetenschappers.”

Wethouder Roeland van der Schaaf en wethouder Karin Dekker gingen tijdens het tafelgesprek in op de huidige bestuurlijke samenwerking.

“Daar ben ik hartstikke trots op!” zei Dekker volmondig. “We verbinden dat ‘whats in it for me’ met: wat goed is voor Assen is ook goed voor Groningen, en vice versa. Van der Schaaf: “De opgave die we in de hele regio hebben gaat niet alleen om bouwen, maar ook om werk, klimaatadaptatie, mobiliteit en groen. Dat moeten we samen doen, zodat het Rijk ook ziet dat deze regio een essentiële bijdrage kan leveren aan de opgaven van Nederland en Europa.” Net als Dekker is Van der Schaaf zeer te spreken over de huidige samenwerking. “De kracht van de RGA is dat het een vrijwillig samenwerkingsverband is. Iedereen ziet en heeft de voordelen ervan, op bijna alle terreinen. En dat is best uniek.”

Burgemeester Marco Out sloot de middag af. Hij prijst zich gelukkig dat Assen indertijd niet van de regiokaart gescheurd is. “Dat je regionaal moet denken is de afgelopen 25 jaar verder geland, je kunt het als Assen of Groningen nooit alleen. Deze middag is een mooie opmaat om ook de volgende 25 jaar samen te gaan doen!”

Foto's

Jubileumkaart

Download hier de speciale jubileum-regiokaart!
Wilt u hem als poster ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@regiogroningenassen.nl

Podcast Let's Regio

In het kader van het 25-jarig bestaan van Regio Groningen-Assen maakt Let’s Gro – voor de gelegenheid omgedoopt tot Let’s Regio – een serie podcasts met bestuurders binnen de RGA.