Home | GEANNULEERD Economisch Platform RGA aan de slag met (bij)scholing in het mkb

Geannuleerd!
Economisch Platform RGA aan de slag met (bij)scholing in het mkb

Deze bijeenkomst is helaas geannuleerd i.v.m. de corona-maatregelen. Wij hopen u volgend jaar bij een van de bijeenkomsten die wij over dit onderwerp organiseren alsnog te mogen verwelkomen.

Stella Dekker Fotografie

Voor wie
mkb-ondernemers

Door wie
Economisch Platform RGA

Waar               
Hanzehogeschool,
Zernikeplein 7
De Van OlstToren

Datum
Dinsdag 23 november

Tijdstip
inloop 16:30 uur
17.00 – 20.30 uur (incl buffet)

Programma

Op dinsdag 23 november organiseert de kerngroep van het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen (RGA) een themabijeenkomst over (bij)scholing in het mkb. Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk het is om te investeren in medewerkers. Daardoor worden bedrijven sterker en voelen medewerkers zich meer verbonden met het bedrijf. De platformbijeenkomst heeft als doel om zoveel mogelijk regionale mkb-ondernemers te koppelen aan projecten, initiatieven en collega-mkb’ers die praktische hulp kunnen bieden bij de (bij)scholing van medewerkers.

Ontwikkelcultuur
Voor 2021 en 2022 heeft het bestuur onder voorzitterschap van Ton Driessen besloten één thema te kiezen en daarop te focussen: de scholing en ontwikkeling van werknemers binnen bedrijven tussen 10 en 500 medewerkers. Ontwikkelcultuur heet dat ook wel, maar de term (bij)scholing spreekt wellicht meer tot de verbeelding. Grote organisaties hebben hier speciale afdelingen voor, maar hoe regelt een ondernemer die scholing in de dagelijkse praktijk van zijn bedrijf? Bij scholing onder werktijd, wie vervangt de werknemer dan? Hoe motiveer je een werknemer om zich ook (deels) in zijn of haar eigen tijd te ontwikkelen? Eigen personeel bijscholen wordt meer en meer noodzaak omdat nieuwe werknemers steeds moeilijker te vinden zijn.

Obstakels en oplossingen
Tijdens de bijeenkomst vertellen mkb-ondernemers over hun ervaringen uit de praktijk. Welke obstakels zijn ze tegengekomen bij het voeren van een  goed (bij)scholingsbeleid? U hoort ook de succesverhalen en maakt kennis met initiatieven en zzp’ers die u kunnen adviseren en ondersteunen met praktische hulp. Obstakels en oplossingen als (co)financiering van scholing, tijdelijke afwezigheid van werknemers op de werkvloer, motiveren van werknemers (jong en oud), herkenning van leerbehoefte, meester-gezel-aanpak op de werkvloer, het komt allemaal aan de orde.

Aanmelden

U kunt zich hieronder aanmelden voor de bijeenkomst. De toegang is gratis!

Fill out my online form.