Fietscongres levert nieuwe ideeën en inzichten op

Op weg naar een Fietsalliantie
in de regio Groningen-Assen

Donderdagmiddag 19 september kwamen vele partijen uit de regio Groningen-Assen samen in de Health Hub in Roden, om zich te laten inspireren door: de fiets! De RGA wil het fietsgebruik in de regio stimuleren en de fiets op nummer 1 krijgen door fietsgebruik breder te benaderen dan vanuit enkel bereikbaarheid. Zo werd er óók aandacht geschonken aan de fiets in relatie tot duurzaamheid, inclusiviteit, toerisme en gezondheid.

Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar (GB), trapte de dag af met zijn favoriete fietsnummer van Henkie, en met niets minder dan de woorden dat we 'retetrots' mogen zijn op wat we hier al dóen: "Onze samenwerking is echt uniek, die gaat verder dan alleen de overheden. De RGA en GB hebben, samen met het bedrijfsleven, al veel bereikt op fietsgebied." Hij benadrukt het belang om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Een regionale Fietsalliantie zou hierin kunnen voorzien om nóg meer te halen uit de samenwerking.

Fietsgeluk voor iedereen

In een inspirerende keynote presenteerde directeur van de Fietsersbond Saskia Kluit vervolgens de Fietsvisie 2040. 'Fietsgeluk voor iedereen' is daarvan het motto, om de veranderingen in het verkeer goed op te kunnen vangen. Want door de populariteit van de e-bike en toenemende snelheidsverschillen op fietspaden, ontstaan er nieuwe uitdagingen. Het is daarom van belang in te zetten op veilig en comfortabel fietsen, voor iedereen die zich per fiets verplaatst.

Paneldiscussie en workshops

Onder de energieke leiding van dagvoorzitter Monique Verhoef gingen de zaal en een aantal panelleden vervolgens met elkaar in discussie. Arlette van Gilst (Programmamanager fiets, Ministerie van I&W), Philip Broeksma (wethouder gemeente Groningen), Alex Wekema (wethouder gemeente Noordenveld) en Saskia Kluit reageerden op prikkelende stellingen die zorgden voor interessante discussie en interactie. Na de plenaire discussie kon het publiek kiezen uit een van de vijf workshops om verder met elkaar te praten over hoe fietsgebruik kan bijdragen aan bereikbaarheid, gezondheid, duurzaamheid, inclusiviteit en toerisme in de regio Groningen-Assen. De workshopleiders kwamen vanuit verschillende hoeken, waaronder het UMCG, Groningen Bereikbaar, Menzis, Healthy Ageing (HANNN), ANWB, Marketing Drenthe en Green Connections.

"Fietsen draagt aan veel meer bij dan aan bereikbaarheid alleen. De fiets krijgt daarom ook een plek in het Preventieakkoord en het Klimaatakkoord. Als je het fietsen stimuleert, vergroot je de leefbaarheid en verbetert de gezondheid van mensen. Je doet bovendien wat aan het klimaatprobleem."

"Juist de forens wil een leuke route naar de stad waar hij of zij werkt. Als ik naar de stad Groningen fiets, betrap ik mezelf erop dat ik heen anders fiets dan terug, omdat ik dat anders wil beleven. Volgens mij moeten we daar veel meer op inzetten."

"Uiteindelijk gaat het om de waarom-vraag. We doen dit omdat we op een verantwoorde manier met de aarde willen omgaan. Ik heb er zin in om de komende jaren te zien hoe het steeds beter wordt. Kom maar op!"

"Fietsende medewerkers zijn gemiddeld 1,5 dag per jaar minder ziek."

Het vervolg

De tips, ideeën en opmerkingen van het fietscongres zijn de input voor het thema fiets in de Mobiliteitsstrategie van Regio Groningen-Assen die nu in ontwikkeling is. Het houdt echter niet op bij deze ene dag: wij vinden het van belang dat partijen in de regio met ons mee kunnen blijven denken over de fiets in de regio. Dit congres biedt daarom een basis om een regionale Fietsalliantie op te richten. Ruim een kwart van de aanwezigen heeft tijdens het Fietscongres aan onze oproep gehoor gegeven zich aan te sluiten bij deze Fietsalliantie. Het doel is dat deze alliantie gaat dienen als denktank en klankbord voor mensen die in de regio Groningen-Assen professioneel betrokken zijn bij fietsen. Heeft u zich nog niet opgegeven maar wilt u in de toekomst wel met ons meedenken over de fiets in de regio? Dat kan! Stuur een mailtje naar secretariaat@regiogroningenassen.nl o.v.v. deelname FietsAlliantie RGA. Wij houden u dan op de hoogte over het vervolg.

Nog even nagenieten van de muziek op het Fietscongres? Luister dan op Spotify naar de playlist 'Op fietse in de RGA'.

Image
Image
Regio Groningen-Assen