Portefeuillehouders economie RGA in The Big Building

Op 17 november hebben de portefeuillehouders economie uit de RGA hun vergadering gehouden in The Big Building, voorafgaand aan de bijeenkomst van het Economisch Platform. Henk Kosters gaf een toelichting op de ontwikkelingen in de gemeente Noordenveld en het economische belang voor de regio.

Een belangrijke plek daarin nam uiteraard ook de Health Hub en de samenwerking met tal van bedrijven en kennisinstellingen uit de wijde regio. Op de agenda stond onder meer het thema aansluiting onderwijs-bedrijfsleven en de verkenning die het OTP hiernaar doet voor de regio. Teruggeblikt werd op het inspiratie-ontbijt dat op 11 november tijdens Let’s Gro was gehouden.

Verder werd kort gesproken over de stand van zaken rond de uitgifte bedrijventerreinen in de regio. Uit de inventarisatie bleek dat de belangstelling aantrekt maar dat cijfers nog wel onder de eerdere verwachtingen liggen. Naast vergaderen kregen de bestuurders een rondleiding door het gebouw en een uitgebreide toelichting door Ralph Steenbergen, initiator van The Big Building, over de ontwikkelingen en plannen.

 Verslag Economisch Platform 17 november 2016

Regio Groningen-Assen