Jacqueline Gomashie (Hanzehogeschool): integraal samenwerken in de triple helix

“Vanuit de Hanzehogeschool hebben we de ontwikkeling van Innovatiewerkplaatsen in samenwerking met ondernemers en overheid tot speerpunt van beleid gemaakt”. Juist het bundelen van de krachten en het verbinden van ideeën en initiatieven kan ons als regio verder brengen”. Aan het woord is Jacqueline Gomashie, Dean bij de Hanzehogeschool Groningen. Zij is betrokken bij het Economisch Platform en ziet grote meerwaarde in de samenwerking tussen de zogeheten drie O’s (ondernemers, onderwijs, overheid). In haar ogen zouden alleen nog meer ondernemers betrokken mogen worden omdat dat de kern is van de economie in de regio.

Voor de economie van de regio speelt de Hanzehogeschool een belangrijke rol, wat ook bleek uit de toelichting van Rene Coppens van IBM. Hij gaf aan dat één van de aspecten die een belangrijke rol hebben gespeeld in de keuze voor Groningen als vestigingsstad, dat partijen hier letterlijk de rode loper uitgelegd hebben. De Hanzehogeschool speelde daarin een belangrijke rol door ook bereid te zijn mee te denken over de juiste opleidingen.

Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid gesproken over het vestigingsklimaat van de regio. Jacqueline: “Hierbij wordt vaak gesproken over sterke sectoren en clusters terwijl in mijn ogen juist kansen liggen in het integraal werken. Verbindingen leggen tussen sectoren maar ook met thema’s als leefbaarheid, duurzaamheid, energie, krimp en aardbevingen. Het versterken van het MKB ís ook iets waar we als Hanzehogeschool graag een rol in willen spelen, met de innovatiewerkplaatsen maar ook met bijvoorbeeld de samenwerking in de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Een samenwerking die ook navolging lijkt te krijgen in de regio Oost-Groningen.”

 De voorjaarsbijeenkomst van het Economisch Platform is samen georganiseerd met de Hanzehogeschool en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en stond in het teken van waardevermeerdering in de regio. Jacqueline kijkt hier positief op terug: De bijeenkomst in Niehove heeft er toe geleid dat de discussie is geïntensiveerd en dat we elkaar beter weten te vinden. Ook zijn er diverse onderzoeksvragen die nu vervolg krijgen en concreet opgepakt worden. Tot slot wordt ook gekeken hoe we deze samenwerking in gebiedscoöperaties regio-breed verder kunnen brengen.”

Regio Groningen-Assen